Finansminister Sigbjørn Johnsen sier til Aftenposten at det nå haster med neste skritt: EU må få et bankdirektiv på plass som kan øke tilliten til europeiske banker igjen.

Den norske finansministeren har deltatt på vårmøtet i Det internasjonale pengefondet i Washington, der nye pengebidrag fra de store landene i G20-gruppen til IMFs fremtidige krisehjelp har stått på dagsordenen.

IMFs toppsjef Christine Lagarde kom til slutt i mål med ambisjonene om å samle inn nye 400 milliarder dollar til sin krigskasse i IMF. Sluttresultatet ble 430 milliarder dollar, men i sluttfasen av møtet nådde hun ikke frem med sitt forsøk på å komme opp i 500 milliarder dollar, ifølge internasjonale medier. Og IMF måtte underveis også redusere sitt opprinnelige mål fra januar i år om å få inn inntil 600 milliarder dollar.

Norge har bidratt nær 54 milliarder

Også Norge har bidratt til nær 54 milliarder kroner til IMFs krisepakke, som ikke minst skal brukes til å bygge opp brannmuren mot en spredning av gjeldskrisen i eurosonen. Også store industriland som Kina, Brasil og Russland har lovet å komme med bidrag til IMF, men flere av landene skal behandle tilførslene før de nøyaktige størrelsene blir kjent, ifølge Lagarde.

USA og Canada gjorde det allerede før møtet klart at de ikke vil sprøyte nye midler inn i Pengefondet.

– Det internasjonale pengefondet får nå økte muskler til å stabilisere økonomien i blant annet Europa. Norge har vært tydelige på at vi støtter en sterkere rolle for IMF, sier Johnsen.

– Mange land er tydelige på at Europa må gjøre en sterkere jobb med å få budsjettunderskuddene ned og veksten opp, sier Johnsen.

– Og hva er din kommentar til akkurat dette?

– Jeg er enig i at jobben i Europa langt fra er gjort. Krisen er langt fra over. I den siste tiden har vi sett at usikkerheten har økt igjen. Bare se på renteutviklingen i Spania og Italia.

– Noe av det viktigste akkurat nå er at EU får på bankdirektivet på plass og slik styrker tilliten til europeiske banker, sier Johnsen.

Viktig for Norge

Finansministeren mener at EUs arbeid med bankdirektivet er viktig også for Norge fordi direktivet får betydning for finansnæringen her i landet. –Finansministeren minner om at uroen har blusset opp igjen. Derfor er blant annet bankdirektivet så viktig for å stabilisere situasjonen, ifølge statsråden.

– Hvor stor er risikoen for en bankkrise i Europa?

– Jeg vil ikke spekulere. Men vi ser et bilde av stor usikkerhet, sier Johnsen. ulf@ap.no