Det er ingenting som tyder på at det får noen konsekvenser for Tine at de fjernet konkurrentens varer fra butikkhyllene etter smørmangelen.

Da Tine forsøkte å rydde opp i smørkaoset de selv hadde skapt, endte de med å fjerne Synnøve Findens importerte smør fra butikkhyllene. Selv om Landbruks— og matdepartementet sier at Tine har en mangelfull forståelse for rollen som markedsregulator, ser det ut som om det ikke får noen særlige konsekvenser for Tine.

I første omgang fikk Tine en telefon fra Statens Landbruksforvaltning (SLF). Først i forrige uke var Tine-ledelsen i møte med SLF. Nå blir det litt brevskriving, men utover det, vil det ikke skje noe mer.

Kun telefonsamtale

– Vi formidlet vår oppfatning pr. telefon. Vi sa at de står fritt til å gjøre det de vil som kommersiell aktør, men ikke som markedsregulator, sier fungerende direktør i SLF, Sigurd-Lars Aspesletten.

Han sier at de oppfattet situasjonen som om Tine ønsket å rydde opp etter at de feilet i beregningen av smørsalget før jul.

I den siste e-posten Aftenposten har fått innsyn i, skriver SLF til Synnøve Finden at de vil ha en «nærmere dialog med Tine» om saken.

– Det overordnede målet er at vi skal ha en bred dialog med Tine slik at vi har samme syn på rollen som markedsregulator. Det blir nok noen møter og litt brevskriving med Tine, sier Aspelsetten.

I brevet til SLF ba Synnøve Finden om at forvaltningen også tok saken opp med Konkurransetilsynet. Det har de ikke gjort.

Ikke konkurransesak

Konkurransetilsynet sier at saken lørdag inneholdt informasjon som var ny for dem.

– Hvis vi får denne saken oversendt og blir bedt om å se på den, vil vi vurdere den henvendelsen når den kommer, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

De har foreløpig ikke fått noen henvendelse fra Statens Landbruksforvaltning.

– Vi kan ta tak i et slikt forhold på eget initiativ, men går normalt ikke ut med informasjon om vi gjør det eller ei, sier Gabrielsen.

Politikere reagerer

I tillegg til at forbrukere reagerte kraftig på saken i løpet av helgen, reagerer også politikere.

– Dette er en helt uakseptabel oppførsel fra Tine som markedsregulator. Avsløringen Aftenposten kom med viser at selskapet ikke har lært av den såkalte smørkrisen og håndterer dobbeltrollen som markedsregulator og markedsaktør svært dårlig, sier Frps landbrukspolitiske talsmann Torgeir Trældal.

De vil nå ta opp saken med landbruksminister Lars Peder Brekk.

– Frp mener dette må få politiske konsekvenser slik at systemet for omsetning av melkeprodukter endres, sier Trædal.

Han får støtte fra Høyres Svein Flåtten, som mener at markedsregulatorrollen må skilles ut til en uavhengig aktør.

– Den siste flausen fra Tine med importsmøret fra i vinter, viser at de ikke forstår forskjellen på det å være markedsregulator og det å jobbe for sine eiere som er samvirket, sier Flåtten.