Saken omfatter flere selskap og forhold, men det sentrale punktet er konkursen i rederiet Tordenskjold. De to rederne er begge dømt for grovt bedrageri og grov utroskap.

Tor Johan Stuve ble først dømt til ett år og ni måneders betinget fengsel i Oslo tingrett, men Borgarting lagmannsrett skjerpet i mai i fjor straffen til fem års fengsel. To og et halvt år av straffen ble gjort betinget.

Lovbruddene skjedde ifølge dommen i forbindelse med kjøp og salg av tre skip. Stuve ble også dømt til å betale nær 20 millioner kroner i erstatning og inndragning.

Hans partner Petter Hellevik, som i tingretten i 2009 ble dømt til fem og et halvt års fengsel, fikk i ankesaken i fjor satt ned straffen til fire år, hvorav to år betinget. Han ble også dømt til blant annet å betale 3,8 millioner kroner i erstatning og 1,2 millioner dollar i inndragning.

Begge fikk en prøvetid på to år, men denne skjerpet Høyesterett for begge de dømte skipsrederne til tre år. De fire dommerne var enig med førstvoterende Clement Endresen.

Økokrim innledet etterforskning da det ble avdekket flere kriminelle forhold under bostyrebehandlingen i forbindelse med konkursen i Tordenskjold i 2003.

Rederne ble tiltalt for tapping av flere selskaper over flere år og underslag. Saken har vært utsatt flere ganger på grunn av sykmeldinger fra de tiltalte. I et tilfelle måtte retten begjære noen av de tiltalte pågrepet da de nektet å innfinne seg i retten.