• VIL FORSKE: Øyvind Svendsen har tre uker igjen av doktorgraden i optikk og har tilbragt 12-14 timer daglig på instituttet de siste månedene. Mellom slagene tar han kaffepause med doktorgradsstipendiatene Knut Arne Birkedal og Sigrid Ina Simonsen. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Lite lønnsomt å ta doktorgrad

Juridisk fakultet må tilby ekstra lønn til doktorgradsstipendiatene for å konkurrere med et attraktivt arbeidsmarked.