Lederen av det største LO-forbundet i privat sektor spår et enda mer krevende lønnsoppgjør til våren enn i de senere år fordi arbeidslivet er todelt. Forventningene er høye i offentlig sektor og i offshorerettede deler av privat sektor, mens deler av industrien merker motbør.

— Vi har for få kapitalister i Norge. Det øker behovet for et nytt statlig fond, sier lederen for det største fagforbundet i privat sektor innen LO.

Bakke mener at forslaget fra LO og Fellesforbundet om et nytt investeringsfond har fått ny aktualitet i de siste månedene.

Størst pengesekk

Det er staten som sitter på den suverent største pengesekken i Norge. Og utviklingen har vist at behovet for et statlig oppkjøpsfond er styrket den senere tiden. Og flere strategiske virkemidler er viktige å ha i reserve når muligheten for en lavkonjunktur øker, sier Bakke.

- Salgene av både solenergiselskapet REC og TV2 viser at det kan være norsk kapital for å holde virksomheter på norske hender, men at pengene ikke dukker opp, mener Fellesforbundets leder.

— Næringsminister Trond Giske har rett i at det er mye penger i Norge, men i realiteten er det Regjeringen og stortingsflertallet som sitter på mye av dem. Flere eksempler viser at det er behov for et statlig investeringsfond av en viss størrelse som kan gå inn på eiersiden i virksomheter, eventuelt sammen med nye, private eier, sier Bakke.

REC og TV 2

- Hva med REC, der LO kritiserer Orkla for å åpne for salg, mens LO godtar salg av TV 2-andelen til danske Egmont?

— Det er stor forskjell på disse to eksemplene. TV 2 må være i Norge og lage et tilbud for norske seere, uansett eierskap. REC er en typisk eksportrettet industribedrift, der kompetansen langt på vei sitter i Norge, mens produktene selges til hele verden, sier Bakke.

- Har ikke erfaringer vist at det er den private risikokapitalen som får best resultater av sine investeringer, mens offentlige investeringer i større grad bidrar til å opprettholde eksisterende virksomheter?

— Nei, det er en tradisjonell Høyre-påstand som ikke er dokumentert. I realiteten har vi for få kapitalister her i Norge, og blant annet derfor trenger vi et slikt fond, sier Bakke.

Fellesforbundets leder er kritisk til Regjeringens argument om at det allerede finnes tilstrekkelige kanaler for å gjøre investeringer.

- Av og til må man kunne handle raskt, uten å gå veien om for eksempel en behandling i Stortinget, sier Bakke.

- Norge godt forberedt

Fellesforbundets leder mener at Norge er godt forberedt hvis gjeldskrisen i Europa forverrer seg og markedsutsiktene forverrer seg. Regjeringens økonomiske politikk bidrar godt. Fellesforbundet har dessuten ledet an i en moderat lønnsutvikling de senere år.

- Det er for tidlig å si hvor store de realøkonomiske virkningene blir her i landet av en nedtur i Europa. Du må se på hva den norske eksporten egentlig består av. Portugal er et land i krise, men kjøper mer norsk fisk enn tidligere, sier Bakke.

I fagbevegelsen øker trykket for å få tilbake permitteringsreglene som gjaldt i norsk næringsliv under finanskrisen. Regjeringen avkortet den gang perioden som arbeidsgiverne måtte betale lønn til permitterte. Det bidro trolig til at permitteringer ble et populært tiltak mens omfanget av oppsigelser ble bremset i krisemånedene i 2008–2009. I budsjettet for 2012 er grensen imidlertid hevet igjen fra fem til ti dager på full lønn, forteller Bakke.

ulf@ap.no