— Jeg undersøkte nøye hvilke renter banker kunne tilby før jeg tok opp boliglån. Slik kunne jeg forhandle meg frem til best mulig rente, sier Ane Lyseid Authen (24).

Det gjør hun lurt i, for med nye regler for hvor solide de norske bankene må være, har norske banker lagt på lånerentene. Renteøkningen har skjedd samtidig som pengemarkedsrenten er redusert. Dermed er den såkalte utlånsmarginen mer enn doblet.

Bankene begrunner det med at de har fått krav om å bli mer solide. Om ekstraregningen lånekundene betaler ligger på en halv prosent i rente, utgjør det til sammen 11 milliarder kroner årlig for norske husholdninger.

— Dagens utlånsmargin på nesten 2,5 prosent virker høy. Den er omtrent ett prosentpoeng over det som har vært gjennomsnittet de siste årene. Formålet er å gjøre norske banker mer solide på sikt. Da er spørsmålet om det er galt at norske bankkunder i dag betaler mer for at fremtidens bankkunder skal få banker som lettere står imot i krisetider, sier professor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole.

5- 10 milliarder

— Men dette utgjør store penger for bankene?

— Dersom den dominerende banken DNB står for 1000 milliarder av utlånene, vil en renteforskjell på et halvt til ett prosentpoeng utgjøre mellom fem og ti milliarder årlig bare for dem, forklarer Johnsen.

Myndighetenes krav til soliditet gjør at lånekundene kan ende opp med å betale mer enn de ellers måtte gjort.

Svir ikke nok

NYY huslån rente.pdf
Knut Hjortland

Selv om pengemarkedsrenten har falt, har ikke norske lånekunder fått gevinst av rentereduksjonen. Forbrukerrådet mener norske bankkunder ikke er bevisste nok.— Norske bankkunder er altfor lite opptatt av hva de betaler og tillater at bankene gjør som de gjør. Da får ikke bankene svi for at de urettmessig setter opp prisen, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

For et boliglån på 2,5 millioner utgjør et halvt prosentpoeng i renteforskjell rundt en tusenlapp i måneden. Jensen mener forbrukerne har nøkkelen til en skarpere konkurranse.

— Bankkundene må ta fighten når de mener det koster for mye. Det er det som skal til for å bringe et marked i balanse. I dag er konkurransen for liten bankene imellom, sier Jorge Jensen.

En del kunder gikk til Skandiabanken, som valgte å holde renten fast da de nye kapitalkravene kom, påpeker Jensen.

Beholder utbyttet

Banknæringen sier at eierne også skal bidra til å styrke soliditeten i bankene. I landets største bank DNB kreves eierne ikke for noe mer etter den siste økningen i kravene til kapitaldekning.

— Siden 2010 har vi halvert utbyttet til 25 prosent av resultatet. Denne politikken vil fortsette i flere år. Sammenlignet med banker i Sverige ligger vi langt lavere i utbytteprosent. Vi hentet inn 14 milliarder fra eierne i 2009, etter det har eierne bidratt via det lavere utbyttet, sier konserndirektør Thomas Midteide.

Andre banker har også redusert utbyttet, og noen har gått til kapitalutvidelser.

På normalnivå

Bankenes organisasjon Finans Norge innrømmer at kundene nå betaler en ekstraregning.

— Utlånsmarginen er høyere enn tidligere. Det skyldes delvis at bankene trenger å bygge kapital i forhold til nye krav. Samtidig er marginen mer på et normalnivå, etter å ha ligget svært lavt rundt og etter finanskrisen, sier fagsjef Rolf Mæhle.

Han mener det er feil å vurdere bankene bare ut fra utlånsmarginene.

— Bankenes innskuddsmargin har falt og er svært lav. Det reduserer bankenes mulighet til inntjening, sier Mæhle.

Lite bevisste

— Bankene sier hele tiden at konkurransen er sylskarp. Men da de satte opp prisen og brukte moderne regler for kapitaldekning fra myndighetene som unnskyldning, var det bare noen få banker som ikke satte opp renten. Selv banker som allerede var godt innenfor de nye terskelverdiene, satte opp prisen, sier Jorge Jensen.

Det er et år siden Ane Lyseid Authen kunne flytte inn i ny leilighet i Sandviken. I dag er hun glad for at hun satte seg godt inn i rentene før hun tok opp lån.

— Da vet jeg at jeg ikke betaler unødig mye. Men man må undersøke bankene aktivt for å forsikre seg om at man får en god rente.