Hver og en spiser 9,5 kilo sjokolade i året

Hver eneste nordmann, oldinger og spedbarn inkludert, spiser 9,5 kilo sjokolade i året. Det tilsvarer 26 gram hver eneste dag.