• RENTEKUPP: Det er mulig å gjøre et rentekupp innen midnatt for alle som har lån i Lånekassen. Det er imidlertid få som er interessert. FOTO: BT-ARKIVET

Kan gjøre rentekupp innen midnatt

Lånekassen tilbyr tidenes laveste fastrente, men nesten ingen vil ha den.