– Vi må tilbake til 21. januar 2003 for å finne tilsvarende lave nivåer på krysset EUR/NOK. Vi ser fremdeles for oss at kronen vil kunne styrke seg ytterligere mot euroen de neste tolv månedene. Det skriver Ida Wolden Bache, økonom i Handelsbanken, i en fersk valutarapport.

I skrivende stund må man betale 7,30 kroner for én euro.

Den norske kronen har i hele sommer styrket seg jevnt og trutt mot euroen. Nå tror ekspertene at denne trenden bare vil fortsette.

På seks og tolv måneders sikt anslår Handelsbanken at kronen vil styrke seg til henholdsvis 7,20 og 7,10, mot tidligere anslag på 7,40 og 7,30. Slike kronenivåer vil skape trøbbel for norske eksportbedrifter, som da blir relativt dyre i forhold til sine euro-konkurrenter.

Årsaken til forventingene om en enda sterkere krone, er at mange investorer nå ser på kronen som et trygt sted å plassere penger.

– Bak dette ligger det en tro på at norsk økonomi fremdeles vil utvikle seg sterkere enn våre viktigste handelspartnere, heter det videre i rapporten.Det er også verdt å merke seg at kronen holdt seg forholdsvis stabil mot euroen da oljeprisen endte ned i overkant av 20 prosent i annet kvartal av 2012. Ekspertene mener likevel at oljeprisen er den enkeltfaktoren som skaper størst usikkerhet omkring hvilken vei kronekursen vil gå.