• Jeg er selvfølgelig kjempefornøyd med prisutviklingen, men jeg kjøpte ikke bolig primært for å investere. Jeg falt for Grünerløkka og akkurat denne leiligheten. Selv om den har steget mye, vet jeg at de nye eierne har gjort et godt kjøp, sier Karoline Sandborg (31).

På de fire årene hun har eid leiligheten har verdien steget med 41 prosent. Tirsdag ble den solgt for 2,33 millioner — 680.000 kroner over kjøpsprisen.

Hun er langt fra den eneste som har sett prisen på boligen skyte i været på få år. Det norske boligmarkedet har siden 2007 steget mer enn noe annet boligmarked i den industrialiserte verden, viser tall fra OECD.

— Vi topper listen fordi vi har hatt lav arbeidsledighet og høy lønnsvekst sammenlignet med de fleste andre land. På toppen av det hele kommer veldig lave renter og at norske banker har hatt enkel tilgang på kreditt. Derfor har de kunnet låne ut penger uten store problemer, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank First Securities.

Sammen med Norge ligger Australia og Canada helt i toppen. De tre landene har alle råvareorienterte økonomier og har klart seg godt gjennom krisen. Australia er midt i en gruveboom, mens Canada har store reserver av både olje, gass og mineraler.

Boblesnakk

— I disse landene snakkes det nå om boligbobler, og i Australia har markedet allerede begynt å falle. Canada og Norge er to av svært få land hvor prisene fortsatt ser ut til å peke oppover, sier Andreassen.

Også i et tiårsperspektiv er Norge i helt i toppen på boligprisøkning med en oppgang på 91 prosent. Det er bare boligprisene i Canada og New Zealand som har steget mer, med henholdsvis 95 og 102 prosent.

- Nesten uansett hvilket tidsperspektiv du har ligger Norge helt i toppen, sier Andreassen.

Dansk fall

Du skal ikke reise lenger enn over Skagerrak for å finne et boligmarked med en veldig annen utvikling enn det norske. I Danmark har prisene falt 20 prosent de siste 5 årene.

- Før fallet hadde fagfolk der helt identiske forklaringer på hvorfor prisene bare vil fortsette å stige som de forklaringene vi ser i Norge i dag. Det snakkes om en "ny tid" og at prisnivået er riktig. Så kommer plutselig fallet, sier Andreassen.

Boligprisene har falt aller mest i Irland. Landet ble svært hardt rammet av finanskrisen og har sett en halvering av boligprisene siden 2007.

- Kan det samme skje i Norge?

— Helt utenkelig er det ikke, for det er åpenbart en betydelig sannsynlighet for boligprisfall i Norge. Vi har fulgt utviklingen i flere hundre år og ser at boligprisene over tid ikke stiger mye mer enn den generelle prisstigningen. Samtidig ser vi at boligprisene ikke utvikler seg jevnt, men svinger veldig mye. Jeg vil ikke utelukke at realprisene i Norge kan falle 20-30 prosent, men at fallet skal bli så stort som i Irland, er lite sannsynlig.

SSB tror på vekst

I motsetning til Andreassen mener makroøkonomene i SSB at boligprisene vil fortsette ferden oppover.

- Vi tror på en årlig stigning på rundt syv prosent frem mot 2015. Vi har høy lønnsvekst og lav ledighet, sier Håvard Hungnes, forsker i SSB. Han vil likevel ikke utelukke at det norske boligmarkedet kan være en boble.

— Problemet med bobler er nettopp at det er vanskelig å se dem komme. Jeg vil anbefale folk å ta innover seg at boligspekulasjon kan føre til store tap, sier Hungnes.

Mens ekspertene er delte i synet på hva fremtiden vil bringe, er det liten tvil om at bolig har vært en gunstig investering i Norge de siste to tiårene. Karoline Sandborg er fornøyd med valget om å entre boligmarkedet i 2008.

- Jeg skjønner at mange vil eie i Norge. Å leie fungerer på kort sikt, men på lengre sikt føles det som å kaste penger ut av vinduet fordi du betaler på noen andres lån. Jeg hadde ikke sittet igjen med gevinst om jeg hadde leid bolig de siste fire årene, sier hun.

Tror prisene vil stige videre

De norske boligprisene sto omtrent på stedet hvil fra juni til juli, men ekspertene tror de skal øke ytterligere fremover.

- Vi sitter på den grønne gren her i Norge, og om det ikke skulle skje noe dramatisk med den norske økonomien, tror vi veksten vil fortsette, sier Leif. J. Laugen, nestleder i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

I går la han frem Effs boligprisstatistikk for juli, en måned som preges av et betydelig lavere salgsvolum enn resten av året. Den viste at det har vært få endringer i de norske boligprisene gjennom sommeren. Fra juni til juli falt prisene med 0,8 prosent, men justert for sesongvariasjoner tilsvarer dette en økning på 0,8 prosent. Det siste året har de norske boligprisene steget med 7,8 prosent.

Laugen mener at fortsatt lønnsvekst, økt urbanisering, lav rente, lav arbeidsledighet, få ledige tomter og stor innvandring vil bidra til at den årlige veksten i boligprisene fortsetter på omtrent syv prosent i årene fremover.

Det er konsulentselskapet Pröyry som utarbeider boligprisstatistikken for Eff og Finn.no. Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Pröyry, tror heller ikke at det norske boligmarkedet er en boble.

- Hvor mye kan det norske markedet fortsatt vokse?

— Vi kommer til å ha en høy vekst i lønningene i Norge, og det er et stort spørsmål om renten vil bli satt skikkelig opp i løpet av de neste ti årene. Derfor forventer jeg at prisstigningen vil fortsette i mange år fremover.