Hafslundkonsernet hadde i 2011 en omsetning 13,7 milliarder kroner, en nedgang på vel 2 milliarder kroner fra året før. Driftsresultatet var på 343 millioner kroner, mot 653 millioner kroner i 2010. Noe av nedgangen skyldes at Hafslund solgte REC-aksjer for 300 millioner kroner, noe som ga et tap på 166 millioner kroner i regnskapet for fjerde kvartal.

Berit og Dagmar må også ta sin del av skylden, melder konsernet. Stormene førte til unormalt lange driftsavbrudd på strømnettet, og Dagmar medførte alene kostnader på rundt 56 millioner kroner.

Oslo kommune er hovedeier i Hafslund med nesten 54 prosent av aksjene.

(©NTB)