• VENTER: Orklas styreformann Stein Erik Hagen må fortsatt vente på Konkurransetilsynet før oppkjøpet av Rieber & Søn er i boks. Bak på bildet Fritz Rieber flankert av Orkla-sjefen Åge Korsvold og hans kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Konkurransetilsynet fortsetter Rieber-vurdering

EU-kommisjonen har godkjent Orklas oppkjøp av Rieber & Søn-konsernet. Men Konkurransetilsynet varsler at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet i Norge.