• Sal av dotterselskapet Bergen Group Rosenberg for 1,1 milliardar kroner gir pengar i kassa som konsernsjef Terje Arnesen (til venstre) mellom anna kan bruke til investeringar på Hanøytangen. No opnar han for partnarskap i riggsatsinga på Hanøytangen.E FOTO: Håvard Bjelland

Opnar for nye partnarar

Konsernsjef Terje Arnesen i Bergen Group opnar for å ta inn partnarar i riggsatsinga på Hanøytangen på Askøy.