Mens inntektene fra skatt og avgifter fra Fastlands-Norge har økt med 75 prosent sammenlignet med 2002, har pengene staten tjener på dokumentavgiften økt med 134 prosent.

— Før visste jeg ikke hva dokumentavgiften gikk til, men da jeg fikk høre at den kun er til for å skaffe staten inntekter, ble jeg irritert. Den ville vært enklere å svelge hadde den hatt et klarere poeng, sier Anders Thon Aasheim (27).

Han betalte 75.000 kroner i dokumentavgift da han i fjor sommer kjøpte leilighet på St. Hanshaugen i Oslo til tre millioner kroner sammen med kjæresten. Avgiften er i dag på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi.

I år gir avgiften 7,5 milliarder kroner i statskassen, og sammenlignet med 2002 vil statens inntekter fra avgiften ha økt med 4,3 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementets siste estimater for 2012.

Upopulær avgift

Fra 2002 til 2012 har boligprisene i Norge steget med 97,8 prosent. Med økningen på 134 prosent har dermed inntektene fra dokumentavgiften økt enda mer enn gjennomsnittsboligen.

Dette skyldes blant annet at vi kjøper og selger boliger som aldri før og at det dermed er flere transaksjoner å betale dokumentavgift på.

Fra 2001 til 2011 økte antallet eiendomsformidlinger som går gjennom advokater og meglere, med 46 prosent, ifølge Finanstilsynet.I undersøkelser Synovate utfører for Skattebetalerforeningen kommer dokumentavgiften ut som den minst populære avgiften — år etter år. I 2010 svarte 68 prosent at de mente avgiften var for høy, mens 18 prosent ikke visste. Til sammenligning mener bare 30 prosent at inntektsskatten er for høy.

- Jeg synes rett og slett det er feil å kalle det en avgift, for avgifter skal avspeile kostnadene som oppstår i transaksjonen, sier Tormod Boldvik, leder i Norges Eiendomsmeglerforbund.

— Dette dreier seg om en ren beskatning - en flytteskatt, sier Boldvik.

Ikke flertall for kutt

I opposisjonen på Stortinget er det likevel bare Frp og Venstre som vil prioritere å bli kvitt avgiften. I sitt alternative budsjett for 2012 foreslår Venstre å kutte avgiften til 2,4 prosent mens Frp fore slår å redusere den til 2,25.

- Vi ønsker å fjerne hele denne avgiften på sikt. Det er for drøyt at staten skal ta så mye ved et boligkjøp, sier Ketil Solvik-Olsen, finanspolitisk talsmann i Frp.

Avgiften oppleves som fullstendig meningsløs. Hvorfor skal man betale staten for å flytte? - Andreas Thon Aasheim (27), fersk boligeier

Han forstår at mange nordmenn misliker dokumentavgiften.

— Hvis folk hadde sett en sammenheng mellom det de betaler og det de får tilbake, hadde nok ikke denne avgiften vært så upopulær. For mange er det utrolig sure penger og folk spør seg hva disse pengene egentlig går til, sier Solvik-Olsen.

Høyre vil heller prioritere å kutte formuesskatten enn dokumentavgiften. Statens inntekter fra formuesskatten er i år anslått til å bli 14 milliarder kroner, mens inntektene fra dokumentavgiften kommer på rundt 7,5 milliarder.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook!

- Gavepakke til boligselger

— Det er ingen grunn til å tro at reduksjoner i dokumentavgiften vil komme boligkjøpere til gode. Den totale prisen på boligen vil sannsynligvis bli den samme uavhengig av størrelsen, og en reduksjon i avgiften vil derfor bli en gavepakke til boligselger - ikke kjøper, sier Jan Tore Sanner, finanspolitisk talsmann i Høyre.

Aftenposten har de siste ukene skrevet en rekke saker om den lave farten boligbyggingen. Sanner mener dokumentavgiften ikke ville vært så upopulær om staten hadde brukt mer på penger på å stimulere til boligutbygging.

— Statens store inntekter fra denne avgiften gir en forpliktelse til å legge til rette for mer boligbygging, sier Sanner.

- Gir viktige inntekter

Statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet sender ballen tilbake til Sanner.

— Det offentlige bør bli flinkere til å regulere tomter helt uavhengig av dokumentavgiften. Dette gjelder ikke minst i Oslo hvor Høyre og Frp har hatt makten i mange år.

Schjerva sier det er en vanlig misforståelse at avgiften skal dekke kostnader ved byråkrati i forbindelse med boligkjøp.

— Tinglysningsgebyret dekker slike kostnader. Dokumentavgiften er kun til for å skaffe inntekter til det offentlige, og den har en lang og god historie.

- Er det god nok grunn til å beholde den?

— Dette er ikke den prinsipielt best begrunnende avgiften vi har, men den gir viktige inntekter til fellesskapet. De som vil avvikle dokumentavgiften, må svare på hvordan inntektstapet skal dekkes inn, sier Schjerva.