Mange handelspartnere har reagert etter at norske politikere denne uka besluttet å høyne tollsatsene for ost og kjøtt, og det har blitt spekulert i mottiltak fra EU.

— Det er helt urimelig. Jeg ser et land som flyter av melk og honning, og som sier «dere skal ta imot vår fisk uten toll». Og så skal vår adgang til det norske markedet begrenses? Jeg synes det er helt feil av Norge å opptre på denne måten, sier Bendt Bendtsen, Europaparlamentariker for Kristendemokratene til TV 2.

Avslappet til kritikken

Utenriksminister Espen Barth Eide er avslappet til reaksjonene fra EU.

— Jeg ville også protestert hvis jeg var dansk, men det betyr ikke at jeg mister nattesøvnen. Jeg forsvarer norske interesser, og danskene forsvarer danske interesser. Sånn er livet, sier han.

Han håper at dyrere danske oster i butikken, gjør at nordmenn i større grad kjøper norske oster.

— Det er verken dramatisk eller nytt at man justerer på den tollen. Vi gjør dette for å støtte opp om norsk landbruk, sier han.

— Forskjellene øker

Også Danmarks handels- og næringsminister, Pia Olsen Dyr reagerer:

— Norge er et rikt land, og bør være solidarisk med resten av Europa, og ikke oppføre seg proteksjonistisk, sier hun.

Regjeringens beslutning vil blant annet føre til at dansk ost blir dyrere i norske butikker.

- Kan skade Norge

Roald Gulbrandsen, direktør i NHO mat og drikke mener den nye tolljusteringen kan skade Norges forhold til handelspartnerne.

— Det vil skade rammebetingelsene, og vil gjøre at man ikke får økt konkurransekraft, at forskjellene mellom Norge og utlandet øker, og at forholdet til handelspartnerne blir dårligere, sier han.