Professor Ove Tobias Gudmestad reagerer på at oljeselskaper overskrider sine budsjetter og deretter får fradrag på skatten.

— Hvis du ikke holder deg til budsjettet, bør du ikke få skattefradrag for overskridelsen. I dag kan oljeselskaper bare ause på med penger og likevel få fradrag, sier professoren i konstruksjonsteknikk og materialteknologi ved Universitetet i Stavanger (UiS) til aftenbladet.no.

Gudmestad peker først og fremst på gigantoverskridelsene på Yme. Forventede investeringskostnader på Yme-prosjektet var opprinnelig på 4,4 milliarder kroner. Nå har kostnadene på skandaleprosjektet økt til 12,2 milliarder, ifølge Teknisk Ukeblad.

På toppen kommer kostnader knyttet til en eventuell reparasjon av skader i bærestrukturen, eller det som verre er – at plattformen må byttes ut. Når en eventuell produksjon kan starte, er helt i det blå.

Folket betaler

Og det er det norske folk som må ta mesteparten av regningen. Skatteregimet på norsk sokkel gjør at operatørselskaper kan skrive av 78 prosent på investeringskostnadene.

Når det gjelder Goliat, er prosjektet blitt utsatt med nesten ett år og blitt 2,5 milliarder kroner dyrere. Prislappen er nå på 36,7 milliarder, ifølge aftenbladet.no.

— Hvis et oljeselskap leverer et estimat på 4 milliarder og ikke greier å holde seg på estimatet, må de holdes delvis ansvarlige selv. Hvis du parkerer feil og får 500 kroner i bot, nytter det ikke å skylde på andre, sier Gudmestad.

Følg Aftenposten Økonomi på Facebook!

Vil ha bedre PUD

Yme viser at det trengs mye bedre planlegging fra operatør og strengere krav fra myndigheter. Kravene til plan for utbygging og drift (PUD) må oppdateres, mener professoren.

Olje- og energidepartementet krever nå en revidert PUD for Yme-feltet.

— En PUD må i større grad inneholde et estimat over usikkerhetene og uforutsette utgifter. Slik det er i dag, kan man nesten ubegrenset gå over budsjettet i en PUD. Det tas kanskje høyde for overskridelser på 20 prosent. Yme har overskredet med 300 prosent. Det sier seg selv at det da må planlegges bedre.

— Et estimat må inneholde anslag for usikkerheter, og det kan komme på noe helt uforutsett, force majeure, som for eksempel om stålprisene på verdensmarkedet plutselig skulle dobles, sier han til aftenbladet.no.

- Et kontraktsproblem

Gudmestad mener Yme-skandalen først og fremst er et kontraktsproblem, og mener å se en tendens til at flere operatører fraskriver seg ansvar ved å bruke kontrakter som velter deler av ansvaret over på kontraktøren. Kontraktsformen på Yme innebærer at operatør Talisman leier plattformen av kontraktøren SBM Offshore.

- Myndighetene må gå gjennom kontraktsmodellene før de aksepterer prosjektene. I dag er det ikke noen som helst form for godkjennelser, sier han.

Pressetalsmann i Talisman, Andreas Middelthon, avviser at de skyver bort ansvaret.

— Kontraktsformen gir en klar ansvarsfordeling mellom eier og leietaker av plattformen, sier han.