• UENIGE: Utdanningsdirektoratet mener Akademiet Bergen og Bergen Private Gymnas har betalt for høy leie for lokalene i Lars Hillesgate. Skolene mener imidlertid at de betaler leie under markedspris. ARKIVFOTO: VEGARD VALDE

Tilbakeviser alle beskyldninger

Privatskoleeier Helge Teige slår tilbake mot Udir, og mener han beviser at Akademiet Bergen og Bergen Private Gymnas ikke har tatt ulovlig fortjeneste.