— Ikea Norge har en pågående uoverensstemmelse med skattemyndighetene relatert til en skattemessig problemstilling. Vi har dessverre ikke lyktes med å komme til enighet i dette spørsmålet, og saken blir derfor avgjort i rettsapparatet, skriver kommunikasjonssjef Jan-Christian Thommesen i Ikea i en epost til Dagens Næringsliv.

Skattemyndighetene igangsatte gransking av Ikea i Norge i 2012, og i fjor vedtok etaten å etterligne selskapet for 439 millioner kroner. Det gir Ikea en skattesmell på 123 millioner kroner.

Verken Ikea eller Skatteetaten vil gi konkret informasjon om hva skattetvisten handler om, men i notene i fjorårets regnskap fremkommer det at skattemyndighetene har nektet Ikea fradrag for gjeldsrenter i perioden 2008- 2012.

— Vi betaler skatt i samsvar med alle lover og forskrifter, og mener dette gjelder også i denne saken. Vi har ingen ytterligere kommentarer til den pågående rettssaken, sier Thommesen.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet Anette Bjerke vil heller ikke uttale seg i sakens anledning.

— Vi kommenterer ikke enkeltsaker.

Saken skal gå over tre dager i Oslo tingrett i november.