• (1/4)
    DEN SNUSFORNUFTIGE: Liten teknisk innsikt, stor vilje til å lese bruksanvisninger. ILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER

- Enkel start gir følelse av suksess

Bruksanvisninger er kun for svensker, mener du? Da er du trolig en verdensmester.