I løpet av flere tiår har oljeindustrien sugd til seg så godt som alle nyutdannede geologer. Ungdom har rettet sin utdannelse mot petroleum.

Men så gikk metallprisene til topps, og verdens industri etterspør mye av det som finnes i norsk berggrunn. Nye gruver vil i løpet av få år bli åpnet, gamle og nedlagte gruver vil bli gjenåpnet. Bare i Kirkenes har den nedlagte jerngruven skapt over 400 nye arbeidsplasser, etter gjenåpning.

Norges geologiske undersøkelse, NGUs, kartlegging avslører gull, platina, kobber, zink, palladium, sjeldne jordarter, thorium og mye, mye mer.

— Alvorlig bekymret

— Norge vil ha et voldsomt behov for mineralkompetanse i årene som kommer. Jeg er alvorlig bekymret for om vi vil klare å fremskaffe de fagfolkene næringen får bruk for, sier direktør Bård Dagestad ved Direktoratet for mineralforvaltning.

— I tillegg til økt aktivitet innen bergverk, har myndighetene stilt krav til kompetanse, slik at næringen vil trenge enda flere med faglig bakgrunn, sier han.

Mineralnæringen behøver alt fra geologer og bergingeniører til mellomledere, teknikere, driftspersonell, gruvearbeidere, maskinkjørere og flere andre profesjoner.

— Våre utdanningsinstitusjoner bør lede an. Det hjelper ikke å invitere studenter, om vi ikke har noen til å ta seg av dem, sier Dagestad.

- Trenger nasjonal plan

NITO, som organiserer ingeniører og teknologer, er svært bekymret for mangelen på fagfolk til et nytt bergverkseventyr.

— Norge trenger en nasjonal plan for rekruttering av ingeniører og teknologer. Hele landets ungdom må engasjeres. Flere kvinner må lokkes til å velge disse yrkene, sier president Marit Stykket i NITO.

Under en konferanse i Oslo denne uken oppfordret hun Regjeringen til å legge til rette for den kompetanseutviklingen bergverksnæringen har bruk for.

— Behovet for kompetanse må kartlegges, våre universitet og høgskoler må gi de rette tilbud. Det må satses bredt, sier hun.

Marit Stykket påpeker at arbeidet med å øke bergverkskompetansen må starte nå. Hun viser til at en rekke funn er gjort, og at dette er arbeidspasser som distrikts-Norge absolutt trenger.

- Kina kommer

Statssekretær Erik Lahnstein som leder Regjeringens arbeid med Nordområdene er også bekymret.

— Mangel på kompetanse er kanskje den viktigste begrensende faktor for utviklingen av denne næringen. I tillegg til at det ikke er utdannet nok geologer og bergverksingeniører, så skjer det nå et generasjonsskifte, sier han.

Lahnstein var denne uken i Tromsø, der Universitetet har fått midler til å opprette et professorat i malmgeologi, samt en rekke forskerstillinger. Han er også opptatt av samarbeid mellom bergverksnæringene i Norge, Sverige, Finland og Russland.

— Vi må komme på banen, og unngå at utenlandske aktører som EU og Kina kommer for å styre butikken her i Norge, sier han og viser til at en rekke utenlandske selskap har vist interesse for norske funn.

ole.magnus.rapp@aftenposten.no