Mennenes yrkesaktivitet økte med 1,2 prosentpoeng til 74,5 prosent. Økningen er større enn befolkningsveksten, mens den økte yrkesaktiviteten for kvinner var lavere. Med 14.000 nye kvinner i arbeidsstyrken ligger yrkesaktiviteten på 68,3 prosent, viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.

Sysselsettingen økte omtrent like mye; 59.000 nye personer kom inn i arbeidslivet i løpet av året fram til utgangen av første kvartal 2012. Den sterkeste veksten skjer i gruppen under 35 år, og mange av disse jobber deltid ved siden av studier. 13.000 av de nye sysselsatte jobber i offentlig sektor.

Samtidig som flere kommer inn i arbeidsstyrken, fortsetter nedgangen i antall undersysselsatte, det vil si personer som jobber deltid, men ønsker seg høyere stillingsprosent. Dette gjaldt 61.000 personer i årets tre første måneder, 45.000 av disse var kvinner, men hele nedgangen på 7000 fra første kvartal i fjor var det kvinner som sto for. (©NTB)