Leder i LO Finans Postkom, Viktor Sæther, mener det er betenkelig at oppgaver og personell flyttes fra distriktene til storbyene Oslo, Bergen og Trondheim.

Han viser til at det bare for fire år siden var et uttrykt ønske om å flytte ut arbeidsplasser, melder Fri fagbevegelse.

— Jeg synes det er spesielt trist for Drammen og Hamar som skal legges ned etter så kort tid. Det var ikke det vi ønsket oss, sier Sæther.

Han mener imidlertid at mange av de overtallige vil flytte med når jobben flyttes, enten ved at de pendler eller flytter. Han forsikrer at LO Finans vil sette kreftene inn på å sørge for at de overtallige får nye jobber i konsernet.

DNB-ledelsen begrunner omstillingene med behovet for å samle kompetansen.

— Vi må drive så effektivt vi kan for å kunne tilby gode priser og produkter, sier informasjonsdirektør Thomas Midteie i DNB.

Han viser i tillegg til presset fra myndighetene for å øke kapitaldekningen, noe som betyr ytterligere fokus på kostnadskutt.