Tenk at du står nede på kaia i en norsk by på Vestlandet og så ser du at en person får et illebefinnende. Du tar opp mobilen din og skal slå 113, men du kommer ikke gjennom. Du går ofte tur på den samme kaia, og har aldri hatt problemer med dekningen i området, men nå får du ikke ringt etter hjelp.

Hva da om årsaken var at en båt og som hadde installert en mobilnettforsterker, fordi de ansatte på båten ofte har dårlig dekning når de er ute til sjøs?

Les også:

Dette er scenarioet Post— og teletilsynet frykter etter at de i de siste månedene har avslørt at to rederier og flere andre firmaer og privatpersoner har installert ulovlige forsterkere. En av forsterkerne, også kalt GSM-repeater, var installert på en ferge fra Fjord1, som blant annet kjører til Kristiansund.

- Uakseptabelt

I en pressemelding skriver Post- og teletilsynet at de flere ganger har gjort både næringsliv og privatpersoner oppmerksomme på at det ikke er lov å installere slikt utstyr.

Årsaken er at det både kan forstyrre og sperre for andres som skal ringe – blant annet til nødnumre.

Torstein Olsen, direktør i Post og teletilsynet, viser blant annet til at slikt utstyr kan være farlig når det er uvær, slik det blant annet var i romjulen på Vestlandet.

- I en tenkt situasjon der nettene ikke faller helt ut, men er under press, kan vi forestille oss hvor problematisk det er at noen aktører forstyrrer og blokkerer andre for selv å få igjennom sin trafikk i mobilnettet. Det er uakseptabelt, sier Torstein Olsen, direktør i Post og teletilsynet.

Olsen sier at de ikke har noen konkrete eksempel på at noen for eksempel har mistet livet fordi de ikke kom gjennom på mobilnettet.— Men det er viktig med forebyggende arbeid for at slikt ikke skal skje, sier han til Aftenposten.no.

Olsen har ikke noe tall på hvor mange slike ulovlige forsterkere som fins i landet, men at de finner det «overalt i Norge» hvor det er dårlig dekning.

- Skjer oftere og oftere

Torstein Olsen sier til Aftenposten.no at de har intensivert jakten på slikt utstyr.

— Vi startet med å gi gode råd, men har etter hvert skjønt at dette ikke nytter. Så nå vil vi gi bøter i større grad, sier Olsen.

Bare de siste tre månedene har de sendt ut to bøter, og varsel om ytterligere fem. Til sammen på 330.000 kroner. Dette er de første bøtene tilsynet gir i slike saker. Olsen presiserer at det er sjelden at de trekker tilbake bøtevedtaket etter et varsel.

Tilsynsdirektøren forteller at at omfanget av slike mobilnettforsterkere økt kraftig de siste årene.

- Flere og flere tar seg råd til å kjøpe dette utstyret. Det er også et problem i hytteområder, men det er spesielt alvorlig at selskaper installerer dette utstyret på båter. Når de kjører så nær kysten kan det slå ut mobilnettet flere steder.

Utstyret er i dag lov å selge, men ikke lov å bruke. Torstein Olsen sier at de har tatt dette opp i EU.— Dette er et problem også i andre land, men kanskje enda mer i Norge, fordi nordmenn har så mye penger.

Olsen ser for seg en type reseptordning hvor det ikke lenger vil være fritt salg av slikt utstyr.

Ifølge Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, kan man kjøpe utstyr som mobilnetteierne kan gi tillatelse til, og som ikke vil ødelegge for andres mobildekning. Men slikt utstyr kan koste mellom 30.000 og 100.000 kroner. De mobilnettforsterkerne som er ulovlig å bruke, kan du få for noen tusenlapper.

Koster selskapene dyrt

Amundsen forteller til Aftenposten.no at de i Kristiansund opplevde store problemer med mobilnettet etter at både fergen fra Fjord 1 kjørte der, og en annen båt fra Farstad shipping var innom byen.

— Den forsterkeren fungerer sånn at den tar signaler fra en av våre basestasjoner. Det betydde at store deler av havneområdet og Kristiansund sentrum fikk ødelagt sitt mobilnett.

Amundsen forteller at når slike forsterkere sender ut støy, kan det enten føre til brudd på linja, eller i verste fall at du ikke får ringt. Disse problemene kan også koste Telenor dyrt.— For to-tre år siden hadde vi en tilsvarende sak på Geilo. Og der brukte vi over en million kroner på diverse utstyr og jobb før vi fant ut av feilen.

Irritert på selgere

Han er også irritert på norske leverandører som selger mobilforsterkere som er ulovlige å bruke.

- De viser til at de som kjøper dette må ta kontakt med sin teleoperatør, fordi det er de som bestemmer om du får tillatelse til å installere dette. Men det som er sikkert er at vi aldri har gitt tillatelse til å installere slikt utstyr, og det vil hverken vi eller de andre mobilnetteierne gjøre i fremtiden, sier han til Aftenposten.no.

Også dekningssjef Tommy S. Johansen i Netcom understreker det samme i pressemeldingen fra Post og teletilsynet.

— En uheldig glipp

Ingrid Færøyvik, kommunikasjonsdirektør i Fjord1 kaller hendelsen en «uheldig glipp».

- Dette ble gjort i god tro, og var gjort for å bedre dekningen om bord i båten, fordi den går i rute inn i Geirangerfjorden om sommeren. Det var også slik at de om bord i båten ville ha SMS-varsel om rasfare da de var i fjorden.

Hun sier at de uansett vil godta boten.

— Dette er ikke noe vi ønsker om bord i våre ferger, avslutter hun.

Ifølge NRK er ikke dette første gang Fjord1 er blitt avslørt av Post— og teletilsynet. Også i 2010 fant de slike ulovlige mobilnettforsterkere.

Konsernsjef Karl Johan Bakken i Farstad shipping kaller også hendelsen «en glipp».

- Vi har ikke fult regelverket slik vi burde. Nå er det ikke noe annet å gjøre enn å være glad for at saken er kommet opp slik at vi kan gjøre noe med det. Og boten betaler vi, sier Bakken til Aftenposten.no.

Post- og teletilsynsdirektør Torstein Olsen sier også at de fleste som blir oppdaget med utstyret sier at de ikke visste det var ulovlig.

— Men selskapene som installerer dette skal være fullt klar over at dette ikke er lov å ta i bruk, avslutter han.