Ifølge en ny ILO-rapport har økonomiske innstrammingstiltak og reformer i arbeidsmarkedet hatt svært negative konsekvenser for den globale sysselsettingen.

Organisasjonen advarer om faren for uroligheter dersom de ulike lands regjeringer ikke klarer å kombinere innstramminger med opprettelse av nye arbeidsplasser.

— Strategien med innstramminger og reguleringer var ventet å lede til mer vekst. Det har ikke skjedd, sier Raymond Torres, direktør i ILOs institutt for studier innen det internasjonale arbeidsmarkedet.

Ifølge rapporten har rundt 50 millioner arbeidsplasser blitt borte siden finanskrisen i 2008.

(©NTB)