Til tross for fersk børssmell har Røkkes grønne babyer gitt ham over 10 milliarder i gevinst

Akers grønne nykommere på Oslo børs har nå falt mellom 20–50 prosent siden tidligere i vinter. Akers gevinst er likevel over 10 milliarder kroner på bare ett år, ifølge Aftenposten/E24s beregninger.

Kjell Inge Røkke visste å benytte seg av at børsvinduet var vidåpent da han på rekordtid tok to fornybarselskaper til børs i vinter.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Saken oppsummert:

  • En bølge av grønne selskaper har i vinter skyllet inn over Oslo Børs.
  • Mange av dem har fellestrekk: De har knapt inntekter ennå. De er helt eller delvis avhengige av støtte fra staten. Mange av dem har utspring i Kjell Inge Røkkes Aker.
  • Aksjekursene skjøt først i været, før de har falt kraftig de siste ukene.
  • Aker og Røkke har imidlertid fortsatt stor gevinst.

I starten av mars gikk Folketrygdfondet og 59 andre presumtivt profesjonelle investorer inn med til sammen 3 milliarder kroner i en emisjon i Akers siste grønne børsselskap, Aker Clean Hydrogen.

Siden emisjonen har kursen falt med over 22 prosent.

Fallet slår ikke bare hardt ut for investorene som kjøpte for dyrt. Det slår også rett ut i verdiene til Akers grønne investeringsselskap Aker Horizons rammes.

Årsaken er at Aker Horizons eier 77 prosent av Aker Clean Hydrogen. Eierposten utgjør en stor andel av verdiene i Aker Horizons.

Røkke fikk også med seg eksterne investorer til å skyte inn 4,9 milliarder kroner i Aker Horizons i januar. Her ligger aksjekursen nå 11 prosent under nivået disse pengene ble hentet til.

Aker Horizons aksjekurs
Kristian Røkke har fått ansvaret for Akers grønne investeringer som leder for Aker Horizons.

Ned 20–50 prosent fra toppen

I tillegg til problemene for Aker Clean Hydrogen har det vært et generelt fall for grønne aksjer.

Det siste skyldes både økende boblefrykt og stigende renter. Stigende renter gjør at løftene om overskudd i fremtiden blir mindre verdt.

Akers grønne børsbabyer har nå alle falt mellom 20–50 prosent fra deres høyeste aksjekurser tidligere i år.

Kjell Inge Røkke er for tiden mest interessert i Akers helt nye investeringer i IT-selskaper og i bitcoin.

Skapt over 10 milliarder kroner

Tross de siste dagenes kursras, har Akers grønne hamskifte vært en gedigen suksess for Røkke og de andre Aker-aksjonærene på toppen.

For to år siden fantes det ikke spor av fornybart i Akers verdier. Nå utgjør fornybare investeringer over 20 prosent av Akers bruttoverdier. Det vil si verdiene i selskapene før fratrekk av Akers gjeld. Det viser Aftenposten/E24s beregninger.

Aker ASA har, igjen ifølge våre beregninger, selv satset opp under 6 milliarder kroner på sine selskaper innen fornybar energi.

I tallet inngår både Akers andel av verdiene da Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind ble skilt ut fra Aker Solutions i fjor, deltakelsen i senere emisjonene i disse to selskapene, investeringene i Rec Silicon i 2019 og 2020, og til slutt Aker ASAs andel av årets emisjon i Aker Horizons samt to ulike lån fra Aker til dette datterselskapet.

Så til tross for det siste børsfallet for Aker Horizons, har Aker ASA derfor en urealisert gevinst på godt over 10 milliarder kroner fra sine grønne investeringer.

Overskuddene som skapes av Aker BPs produksjon på blant annet Valhall-feltet finansierer Akers grønne investeringer.
Les også

– Den grønne bølgen drives av grådighet

Les også

Selv om prisen på Aker Clean Hydrogen har falt, er det fortsatt en Mercedes du kjøper

Les også

Røkke spår at IT-juvelen Cognite blir Akers mest verdifulle eiendel

Grønt skifte finansiert av beksvart olje

Akers grønne investeringer er i hovedsak finansiert av utbytter fra oljeselskapet Aker BP. Aker eier 40 prosent av Aker BP. Bare de siste tre årene har Aker mottatt over 6 milliarder kroner i utbytter fra Aker BP.

Aker BP vil trolig fortsette med å være en utbyttemaskin i mange år.

Men mens Aker BP på det meste utgjorde to tredjedeler av Akers bruttoverdier, så har denne andelen nå kommet under 50 prosent.

Satsingene innen både fornybar kraft og IT har endret sammensetningen av Akers verdier radikalt. Et eksempel er det ferske kjøpet for en halv milliard kroner i bitcoins.

Men Akers kasse har krympet kraftig i takt med alle de nye investeringene. Dette skyldes både andre investeringer og store utbytter til Røkke og de andre aksjonærene.

Men Akers muligheter for å innkassere gevinst og styrke kassen ved å selge seg ned i Aker Horizons dukker tidligst opp over sommeren.

Les også

Nå er det kanskje på tide å snakke litt om Røkke-gjelden igjen

Aker Offshore Wind ledet av Astrid Skarheim Onsum har steget med over 300 prosent siden emisjonen før børsnoteringen i august i fjor.

De første babyene la grunnlaget

Den første rene, grønne investeringen var en eierandel i solcelleselskapet Rec Silicon. Den kjøpte Aker på billigsalg i desember 2019. Verdien av Rec Silicon er siden mangedoblet.

Så fulgte Akers to første børsbabyer innen fornybar energi. Det var selskapene Aker Carbon Capture (ACC) og Aker Offshore Wind (AOW).

De ble skilt ut fra offshoreleverandøren Aker Solutions i fjor sommer.

Investorene som fikk være med på å skyte inn friske penger i de to selskapene har hatt en fantastisk avkastning.

Til tross for det siste kursfallet er verdiene her ennå opp henholdsvis nær 800 prosent for ACC og over 300 prosent for AOW. Det er differansene mellom aksjekursene i emisjonene og børskursene nå.

Aker tok selv hele to tredjedeler av disse to emisjonene.

Suksessene med disse to børsnoteringene dannet basisen for at far og sønn Røkke kunne utvide sin grønne satsing på rekordtid.

De to neste børsnoteringene skjedde imidlertid til langt høyere prising.

For investorene som til sammen har kjøpt aksjer over 7,5 milliarder kroner i emisjonene til Aker Horizons og Aker Clean Hydrogen har som nevnt over isteden sett verdiene falle tungt.

Aker Clean Carbon ledet av Valborg Lundegaard har steget med nær 800 prosent siden emisjonen før børsnoteringen i august i fjor.

Avhenger av statsstøtte

Felles for alle de grønne Aker-selskapene med unntak av Rec Silicon er at de har ingen eller neglisjerbar omsetning.

Dette vil likevel endre seg hvis kjøpet av 75 prosent av selskapet Mainstream snart gjennomføres. Mainstream har en eksisterende portefølje av sol- og vindprosjekter som gir inntjening alt i dag.

Men likevel hviler mye på prosjekter og planer som man skal forsøke å realisere de kommende årene.

En annen fellesnevner er at mange av disse prosjektene vil være helt eller delvis avhengige av støtte fra den norske stat.

Aker Carbon Capture drar alt stor nytte av at staten lover å støtte Langskip, det store prosjektet med karbonfangst, med opptil 20 milliarder kroner.

Les også

Aker Horizons inn i Yaras elektrifiseringsprosjekt i Porsgrunn

Vil Erna Solberg drysse statlige CO2-milliarder over grønn hydrogensatsing på Herøya, slik hun har gjort over Norcems planer for CO2-fangst i Brevik like ved?

Mye henger på Herøya

Det klart største prosjektet til Aker Clean Hydrogen er planlagt å skje på Herøya industriområde i Porsgrunn.

Der skal Aker Clean Hydrogen prøve å produsere både grønt hydrogen og grønn ammoniakk sammen med Statkraft og Yara. Dette er dog gitt at de får statlig støtte.

Blant risikofaktorene som ble lagt frem da Aker Clean Hydrogen ble børsnotert er:

  • Avtalene om prosjekter er primært samarbeids- og intensjonsavtaler.
  • Selskapet ventes å være avhengig av støtteordninger og finansielle incentiver. Slike er i en tidlig fase kanskje ikke tilgjengelige.

Men mange aktører prøver nå hardt å gjøre statlige penger veldig raskt «tilgjengelige».

En forskningsrapport, finansiert av nettopp Aker, foreslår for eksempel å flytte mangfoldige milliarder kroner i året fra Oljefondet over i en ny, statlig grønn investeringsbank.

Så gjenstår det å se om Aker-ledelsen vil være like dyktig til å hente penger fra staten til sine grønne prosjekter som de har vært i å hente penger fra kapitalmarkedet.

Publisert: