Regjeringen dobler hydrogensatsingen: Lover 100 nye millioner

Regjeringen vil doble sin hydrogensatsing, og avviser at den satser for lite sammenlignet med andre europeiske land. – At vi har prioritert hydrogen bør det ikke være noen tvil om, sier klimaminister Sveinung Rotevatn.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil legge nye 100 millioner på bordet til hydrogensatsing.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

EU har lansert en kjempesatsing på hydrogen. Tyskland, Frankrike og Spania har planer om å bruke milliarder av euro hver på hydrogen.

Den norske regjeringen satte i fjor av 100 millioner kroner til hydrogen i statsbudsjettet, mens industriaktører som Nel, Yara og Statkraft har tatt til orde for en milliardsatsing.

Regjeringens hydrogenstrategi fra i fjor fikk kritikk for å være tannløs. 11. juni legger regjeringen frem et nytt veikart.

Nå varsler regjeringen at den vil doble sin satsing på hydrogen i revidert budsjett, til totalt 200 millioner kroner.

– Dette er en oppfølging av satsingen i årets budsjett. Der ligger det 100 millioner til markedsutvikling og infrastruktur på hydrogen, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til E24.

– Nå fyller vi på 85 millioner til, også fordi veikartet på hydrogen kommer i stortingsmeldingen som jeg skal legge frem 11. juni. Den andre biten er 15 millioner kroner til et miljøvennlig forskningssenter (FME), sier hun.

Statlige Enova har i tillegg kommet med flere milliontildelinger til skip og ferger som skal drives på hydrogen, og til andre hydrogenprosjekter.

Ser lys fremtid for hydrogen i Norge: – Kan få en eksportverdi på 100 milliarder kroner

Planlegger mange prosjekter

Det er flere store hydrogenprosjekter på gang i Norge. Equinor, BKK og Air Liquide planlegger produksjon av flytende hydrogen på Mongstad, og Yara vurderer å ta i bruk grønt hydrogen i Porsgrunn (se kart nederst i saken).

– Dere har fått kritikk for en tannløs hydrogenstrategi og for at satsingen ikke monner. Mener dere at dagens satsing er tilstrekkelig til å få fart på hydrogenbransjen?

– Da vi la frem hydrogenstrategien var det mye kritikk for at det ikke var konkret nok, og hvor prosjektene og pengene er, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til E24.

– Det vi sa var at strategien legger grunnlaget for hvordan regjeringen vil jobbe i budsjettprosesser, planer og tildelinger. Og det er nøyaktig det vi har gjort, vi har lagt til penger i budsjettene, sier Rotevatn.

Han mener at regjeringens forslag om å øke CO₂-avgiften kan gjøre hydrogen mer attraktivt. Han nevner også at regjeringen har avgjort at fergesambandet Bodø-Moskenes skal drives på hydrogen.

– Noen mener vi må komme med alt på én gang, men vi må også følge de ordinære budsjettprosessene og hvilke prosjekter som kommer på banen. Men at vi har prioritert hydrogen bør det ikke være noen tvil om, sier Rotevatn.

Yara vurderer å erstatte naturgass med grønt hydrogen på ammoniakkanlegget i Porsgrunn, men mener det vil kreve bidrag fra staten. Tiltaket kan kutte 800.000 tonn årlige CO2-utslipp.
LO og NHO går sammen med kraftaktører: Vil ha storsatsing på grønt hydrogen

Viser til CO₂-lagringsprosjekt

– EU blar opp penger, Tyskland satser milliarder av euro på hydrogen, mens vi satser 200 millioner kroner. Må ikke Norge da bruke mye mer?

– Vi gjør jo det også, sier Bru.

Hun viser til regjeringens satsing på CO₂-fangst og -lagring gjennom prosjektene Langskip og Northern Lights.

Ved at regjeringen bidrar til å utvikle lagringsløsninger, kan aktører produsere hydrogen fra gass med lave utslipp, ved å fange og lagre CO₂.

– Det er ganske mange milliarder som ligger i det prosjektet, og det vil også muliggjøre produksjon av blått hydrogen på en helt annen måte enn det som var mulig før. Så dette handler om mer enn de pengene som er øremerket hydrogen i hvert budsjett, sier Bru.

Yara-sjefen trenger støtte til grønn ammoniakk i Porsgrunn: – Vi snakker om et stort prosjekt

Mener avgift er nødvendig

Statsrådene trekker frem at Norge har meldt seg inn i IPCEI-samarbeidet for hydrogen i EU, som sikrer midler til prosjekter av felles interesse.

Rotevatn mener regjeringen ikke bare kan subsidiere seg gjennom det grønne skiftet.

– Det er fint å gi støtte til hydrogen, men det er også viktig at vi priser miljøfiendtlige alternativer. Hvis alt av fossilt drivstoff skal koste det samme i 2030 som i dag, er det i alle fall viktig at vi bruker mye penger til hydrogen, for da vil det ikke klare å konkurrere, sier klimaministeren.

– Vi gir støtte til teknologiutvikling og grunninvesteringer, men vi fører også en helhetlig klimapolitikk og øker avgiftene slik at det skal bli mulig å konkurrere med grønne løsninger, legger han til.

Jubler for hydrogenferge i Lofoten: – Vil bli lagt merke til

– Enorm interesse

Det skjer mye innen hydrogen for tiden, og Rotevatn tror at utviklingen vil gå enda fortere med de friske 100 millionene fra regjeringen.

– Men mange mener det er behov for å få opp infrastrukturen og markedsstrukturen for hydrogen. Staten kan ikke gjøre alt det, men vi ser at vi kan bidra mer, sier han.

Han peker på at det særlig skjer mye innen skipsfart. En utfordring kan være at kundene venter på at det skal komme produksjon, mens produksjonsanleggene venter på at det skal komme kunder.

– Tankegangen bak denne satsingen har vært å utvikle knutepunkter som kan bidra til å få hele verdikjeden på plass, sier Bru.

De 85 millioner kronene som skal gå til infrastruktur for hydrogen går via Enova.

– Om det skal gå til den eller den huben, det må Enova nesten få se på kvaliteten på prosjektene for å vurdere. Det er mange som ønsker støtte, og nå blir det større rom for det når vi nesten dobler denne bevilgningen, sier han.

Et utvalg norske hydrogenprosjekterElkem får millionstøtte fra Enova: Vil utnytte hydrogen fra produksjonenNo er dei eit skritt nærmare hydrogenfabrikk på MongstadKravene om grønne milliarder: – Må ikke gi fri tilgang til kredittkortetNel-sjefen skuffet over manglende hydrogensatsing: Vurderer å gjøre nye satsinger utenlands
Publisert: