Næringsministeren om kontantstøtteordningen: – På ingen måte perfekt

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier til E24 at departementet har gjort store endringer siden de tok over kontantstøtteordningen, men at den ikke kunne blitt gjort smalere nå. SVs Kari Elisabeth Kaski sier partiet tar selvkritikk.

Kari Elisabeth Kaski (SV) mener kontantstøtteordningen har vært for ukritisk og raus. Næringsminister Iselin Nybø (V) mener ordningen har utfordringer, men sier de ikke klarer å skreddersy den.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

E24 publiserte søndag en gjennomgang av årsregnskapene for bedriftene som mottok kontantstøtte i fjor, og som har levert regnskap så langt.

495 millioner støttekroner kunne blitt tilbakebetalt uten at disse bedriftene som har mottatt dem ville gått med underskudd.

Kontantstøtteordningen har siden den ble innført fått kritikk fra flere økonomer. Ordningen lå først under Finansdepartementet, ansvaret ble over sommeren i fjor flyttet til Nærings- og fiskeridepartementet. Ordningen har blitt videreført i flere omganger gjennom vedtak i Stortinget.

Næringsminister Iselin Nybø (V), som er ansvarlig for kontantstøtteordningen i dag, understreker at det har blitt gjort endringer i ordningen siden den først ble lansert gjennom Finansdepartementet.

– Vi flyttet ordningen fra Finansdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet fra september. Da gjorde vi ganske store endringer i ordningen. Vi flyttet kontrolltidspunktet fra etterpå til på forhånd. Fra mars så har vi gjort enda ganske store endringer. Nå er det sånn at man maksimalt kan få utbetalt 70 eller 90 prosent av underskuddet. Nå er det et tak der, sier ministeren.

– Pluss at det totale beløpet du kan få i ordningen er redusert ganske betydelig. Så selve ordningen har blitt endret underveis, legger hun til.

Les også

495 millioner støttekroner kunne blitt tilbakebetalt uten at bedriftene gikk i minus

Kontrolltidspunktet ministeren viser til, handler om at man gikk fra å gjennomføre revisorkontroll av kontantstøttesøknader fra etter pengene ble utbetalt – til før.

Selv om konkurstallene så langt har vært lave, mener Nybø at det fortsatt er grunn til å være oppmerksom på situasjonen, og understreker at dem som har fått støtte har hatt perioder med omsetningsfall på 30 prosent eller mer, og at de har fått støtte for faste, unngåelige kostnader.

– De får ikke kompensert for den tapte omsetningen, sier hun.

SV tar selvkritikk

Kontantstøtteordningen ble diskutert blant politikerne, og aller mest før loven om kompensasjonsordningen i det hele tatt ble vedtatt.

Sentralt sto spørsmålet om hvorvidt bedriftene som mottok støtte kunne ta utbytte. Selv om finansminister Jan Tore Sanner (H) mente det var «uakseptabelt» å bruke kontantstøtte til utbytte, ble svaret ja – det kan de.

Kari Elisabeth Kaski er finanspolitisk talsperson i SV.

SV var blant partiene som ønsket et utbytteforbud.

– Jeg er overrasket over at så mange har gått med overskudd, også blant kontantstøttemottagerne. At så mange som har fått støtte fra staten, i det som har vært det største økonomiske tilbakeslaget siden andre verdenskrig, likevel har klart seg så bra. Ordningen har vært for ukritisk og for raus, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Hun er likevel tydelig på at også SV burde gjort mer:

– Jeg vil komme med en viss selvkritikk her, og det håper jeg de andre partiene også vil være med på. Når Stortinget hastebehandlet denne ordningen i fjor vår – og det var virkelig hastebehandling i løpet av noen få uker i april i fjor, så var det om å gjøre å raskest mulig få på plass en akuttordning. Eierne har ikke tatt noe risiko, de har gått i pluss – de har fått utbetalt utbytte. Det mener jeg er den store feilen her, forteller hun.

– På ingen måte perfekt

Næringsminister Nybø er også tydelig på at det er utfordringer med ordningen:

– Dette er en ordning som på ingen måte er perfekt. Det er en bred ordning som skal treffe hele næringslivet. Vi klarer ikke skreddersy den. Den må være generell og bred. Men kritikken har stort sett vært motsatt: At man har fått for lite.

Det er ikke et krav i ordningen om at selskaper som har gått med overskudd må tilbakebetale støtten. Dette har blant annet har blitt kritisert av NHH-professor Finn Kinserdal, som til E24 sier at det er noe galt med ordningen når en bedrift som mottar støtte går med overskudd, eller har råd til å betale utbytte som er større enn støtten.

Skatteetaten opplyser til E24 at per 4. juni hadde 310 selskaper frivillig tilbakebetalt støtte på til sammen 49 millioner kroner.

– Ingen skal få støtte de ikke har rett eller krav på, og det er flott at noen velger å betale tilbake igjen, sier Nybø.

Les også

Risikoen er statlig, gevinsten privat

– Skal treffe bredt

Nybø trekker frem at dersom det hadde vært et krav om at man ikke kunne gå med overskudd gjennom et år, så ville man heller ikke stimulert bedriftene til å ansette folk, eller ta tilbake permitterte ansatte i perioder der det går bra.

– Vi har nå tomånedersperioder, så det er mange som opplever at en måned har vært skikkelig dårlig og den andre har vært bra, og at man da totalt sett ikke har et omsetningsfall på 30 prosent.

– Er det andre måter man kunne reddet bedrifter på enn å gi en ren støtte til eierne?

– Man gir her en støtte til uunngåelige kostnader, så har du ikke kostnadene så får du ikke støtten.

– Kunne det vært løst på andre måter enn å bruke denne formen for kontantstøtte?

– Vi har valgt å ha ulike ordninger, for å kunne treffe bedre. Vi har denne generelle kompensasjonsordningen som skal treffe bredt og bransjenøytralt – alle som har omsetningssvikt kan komme inn her.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) har hatt ansvaret for kontantstøtteordningen i ulike perioder.

Kartleggingen E24 har gjort viser at av bedriftene som har fått støtte og levert regnskap, har 1.401 selskaper rapportert om et samlet vedtatt utbytte på 1,69 milliarder kroner.

Nybø sier at det ikke nødvendigvis hadde blitt innført et forbud mot utbytte om man skulle utformet ordningen i dag, men at de ville lagt ordningen til Brønnøysundregistrene og ikke til Skatteetaten med en gang.

– Men dette kom på plass på veldig kort tid, og det er ingenting som er så eksakt som etterpåklokskap. I mars i fjor, med en pandemi, vi hadde stengt ned landet, det var stor frustrasjon, desperasjon og usikkerhet.

Les også

Staten har betalt ut over 100 millioner til selskaper som har gått konkurs

Vil ikke spekulere

– Hadde det vært mulig å endre ordningen slik at den ble smalere?

– Nei, ikke nå. Det var en stor diskusjon i høst, men det er krevende å lage en ordning som dette. Det har krevd enorme ressurser i Brønnøysundregistrene å få det på plass.

Hun understreker også at det har vært stor vilje i regjeringen og på Stortinget om å hjelpe bedriftene.

Les også

Norge har utbetalt 11 milliarder i kontantstøtte til bedrifter

Da regjeringen lanserte støtteordningen i starten av pandemien i fjor var et av syv prinsipper at ordningen skulle være midlertidig. SVs Kaski mener at det nå har gått for lang tid.

– Fra SV sin side så mener jeg at vi tidligere burde protestert mot den modellen. Man kunne rettferdiggjort det for en veldig kort periode i en akuttsituasjon, men at den ordningen skulle leve så lenge – det var den ikke rigget for, sier SV-politikeren.

– Jeg mener bedriftene som har gått i overskudd, og som har kunnet betale ut utbytte, må betale tilbake til staten, svarer Kaski.

Publisert: