Mowi må betale 800.000 kroner etter lovbrudd

Den John Fredriksen-dominerte oppdrettsgiganten får forelegget etter anmeldelse fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet

John Fredriksen er største eier i Mowi.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Politimesteren i Troms har nylig utstedt et forelegg til Mowi på 800.000 kroner etter anmeldelse fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Direktoratet og tilsynet anmeldte i fellesskap Mowi i fjor sommer for brudd på på matloven og akvakulturloven.

Bakgrunnen for anmeldelsen var en hendelse i forbindelse med tømming av lokalitet Storvika V i Dyrøy kommune. Mattilsynet fattet 16. april 2020 vedtak om tømming av lokaliteten innen 1. juni 2020 som følge av at det var påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) der.

«Politiet vurderer at Mowi har brutt Matlovens § 28 ved å ikke ha vært tilstrekkelig aktsom, slik at det oppsto fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom. Videre vurderer Politiet at kravene til å etablere og gjennomføre systematiske kontrolltiltak i akvakulturlovens § 23 og IK-akvakultur § 5 er brutt», står det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

I forelegget er det vist til at en ansatt i mai 2020 kuttet hull i bunnen på en notpose og slapp en mindre mengde død fisk ut i havet fra anlegget.

Det forelå heller ikke risikovurdering, prosedyrer og opplæring som gav tilstrekkelig veiledning for tømming av merder under nedstenging av anlegg når det var fare for spredning av smittsom dyresykdom.

Mowi har vedtatt forelegget, står det i meldingen.

Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi sier at de etter å ha blitt kontaktet om saken har samarbeidet godt med politiet for å få alle fakta på bordet og forståelse av hva som hadde skjedd.

– Hendelsen skjedde i mai 2020 og var ikke rapportert i våre systemer. Etter undersøkelser ble det avdekket at et fåtall dødfisk havnet i sjøen under opprydning på lokaliteten, som et resultat av at enkeltansatte opptrådte i strid med Mowi sine rutiner og standarder, sier Nævdal-Bolstad i en SMS til E24.

Nævdal-Bolstad sier Mowi ser svært alvorlig på hendelsen og har selvsagt tatt nødvendige grep for at dette ikke skal skje igjen.

– Vi har akseptert foretaksstraffen, og hendelsen har også fått konsekvenser for de involverte som opererte i fullstendig strid med våre prosedyrer og rutiner, sier han.

John Fredriksen er største eier i Mowi gjennom sitt selskap Geveran.

Publisert: