Boligprisene steg 1,2 prosent i mai

Boligprisene har nå steget med 6,4 prosent det siste året, viser de ferske tallene fra Eiendom Norge. Særlig kraftig vekst har det vært i Oslo.

Publisert: Publisert:

Boligprisene steg 1,2 prosent i Norge i mai, viser de ferske tallene fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene i mai med 0,7 prosent, viser boligtallene fra Eiendom Norge, som ble lagt frem på en pressekonferanse fredag.

Det siste året har prisene steget med 6,4 prosent.

– Trenden i markedet er at vi ligger på et veldig høyt nivå. Hittil i år har prisene steget hele 9,2 prosent, sier Henning Lauridsen under pressekonferansen.

– Bare for å sette det i perspektiv, så må vi helt tilbake til 2009 og gjeninnhentingen etter finanskrisen for å finne en sterkere prisvekst årets fem første måneder, legger han til.

Lauridsen er overrasket over den sterke veksten og etterspørselen i markedet, sett i lys av prisstigning og økte renter. Han mener det kun er et spørsmål om tid før markedet kjølner.

– Dette kan umulig fortsette, sier han.

– Sterk vekst

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var på 4.714.871 kroner ved utgangen av mai.

– Boligprisene i Norge steg kraftig i mai, og prisveksten var spesielt sterk på det sentrale Østlandet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Den sterke prisveksten sist måned er overraskende sett i lys av høyere renter og høy inflasjon både nasjonalt og globalt. Samtidig skapes prispress av den lave tilbudssiden i bruktboligmarkedet, høyere kostnader og flaskehalser for produksjon av nye boliger, samt sterk folkevekst. Det går også svært godt i norsk økonomi for øyeblikket og det gir økt etterspørsel etter bolig, sier han.

Boligprisene

– Når det gjelder tilbudssiden i bruktboligmarkedet, så er den fortsatt svakere enn tidligere år, selv om det har vært en liten vekst i antall nye boliger på markedet gjennom mai, sier Lauridsen.

I mai ble det lagt ut 11.708 boliger for salg i Norge, noe som er 0,2 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Sterkest vekst i Oslo

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 1,6 prosent. Nominelt steg prisene med 1,8 prosent.

Oslo har også en sterk oppgang i 12 måneders veksten med en oppgang til 7,1 prosent fra 4,6 prosent i april.

– Tallene for Oslo er knallsterke, med en prisvekst på 8,7 prosent hittil i år. Vi mener dette først og fremst skyldes den lave tilbudssiden, men også et sterkt arbeidsmarked og en kraftig befolkningsvekst, sier Lauridsen.

Han peker på at Oslo hadde en fjerdedel av den samlede befolkningsveksten i Norge i 1. kvartal. Lauridsen gjentar budskapet om at Oslo kommune må legge til rette for økt boligbygging, hvis ikke vil boligprisene her stige enda mer.

– Målt etter det demografiske behovet er det bygget om lag 40 000 for få boliger i Oslo siden 2000. Dette etterslepet må tas igjen, og det må spesielt satses på større utbyggingsområder over hele byen, sier han.

Bergen raskest i landet

I Bergen steg prisene nominelt med 0,9 prosent, og sesongjustert 0,5 prosent. Dermed har boligprisene i Bergen de siste 12 månedene steget med 6,3 prosent.

Gjennomsnittlig salgstid for de 756 boligene som ble lagt ut for salg i mai var 18 dager, som er raskest i landet, ifølge Eiendom Norges tall. Landsgjennomsnittet er på 26 dager.

I Stavanger steg boligprisene med 1,4 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner var veksten på 0,8 prosent. Stavanger har nå hatt en 12-månedersvekst på 8,0 prosent, som er sterkere enn de andre store byene.

Trondheim har til sammenligning en 12-månedersvekst på 7,6 prosent. Der steg boligprisene i mai med 0,5 prosent, både nominelt og sesongkorrigert.

Tror på utflating til høsten

Boligforsker André Kallåk Anundsen sa til E24 torsdag at han var overrasket over at økte renter ikke har hatt en merkbar prisdempende effekt i boligmarkedet.

Også Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier de hadde ventet at renteøkningene skulle ha en større innvirkning på prisutviklingen.

– Vi trodde at vi allerede skulle se en mye mer dempet prisvekst i mai enn det vi har fått, som følge av renteheving og inflasjon. Det har forundret oss at etterspørselen i markedet har vært så sterkt, sier Lauridsen til E24.

Terje Buraas i DNB mener det er vanskelig å spå hvordan de varslede renteøkningene vil påvirke boligmarkedet fremover.

– I teorien tilsier en renteoppgang på 1 prosent at boligprisene vil synke med inntil 10 prosent, men jeg er veldig usikker på om den teorien holder vann fremover.

– Mest sannsynlig vil boligprisene flate ut utover høsten, men det er vanskelig å komme med noen eksakt spådom slik situasjonen er i markedet akkurat nå.

Salgstiden synker

Det tok i gjennomsnitt 26 dager å selge en bolig i mai, ned fra 29 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo, Asker og Bærum, Drammen og omegn, samt og Bodø og Fauske, alle med 16 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 41 dager, viser tallene fra Eiendom Norge.

– Salgstiden har fortsatt å synke nasjonalt, og i mange steder i landet går det når svært fort å selge en bolig, sier Lauridsen.

Publisert: