Kan tape 100–130 mill. pr. dag med streik: Her er SAS’ største utfordringer

SAS kan tape 100–130 millioner pr. dag på pilotstreiken og sliter med å få ned leasingkostnadene, viser rettsdokumenter. – Det vil bli mye forhandling mellom SAS og leasingselskapene, sier analytiker.

Her står SAS-fly av typen Airbus A321 och A320 Neo parkert på danske Kastrup.
Publisert: Publisert:

SAS står i en krise og søkte tirsdag om konkursbeskyttelse i USA.

Rettsdokumentene gir et innblikk i hvor dyp krisen er, og hvordan selskapet ligger an i forhandlingene om redningsplanen SAS Forward.

SAS regner med å tape mellom 10 og 13 millioner dollar per dag på grunn av pilotstreiken som brøt ut mandag, ifølge søknaden. Dette tilsvarer mellom 100 millioner og 131 millioner norske kroner.

Det betyr at SAS i verste fall kan tape nærmere 1 milliard kroner for hver uke pilotstreiken pågår.

Dette vil bidra til å tappe selskapets kasse. SAS har oppgitt å ha 7,8 milliarder svenske kroner i likvide midler, og at det jobber med å sikre ytterligere 7 milliarder kroner i finansiering for å kunne holde det gående.

SAS anslår at rundt halvparten av selskapets avganger vil bli innstilt under streiken.

SAS søker konkursbeskyttelse i USA

Sliter med forhandlingene

Manglende fremgang i samtalene med fagforeninger og leasingselskaper var sentrale årsaker til at SAS valgte å søke om konkursbeskyttelse nå.

«Uten innrømmelse fra disse nøkkelaktørene, og i lys av den betydelige usikkerheten og påkjenningene streiken påfører selskapet, konkluderte selskapet med at det ikke kunne fullføre den nødvendige omgjøringen av gjeld til aksjer og tiltrekke seg ny kapital fra markedet», skriver SAS.

«Dermed bestemte selskapet seg for at det ville være klokt å søke om chapter 11 nå», skriver SAS.

Over 900 SAS-piloter går ut i streik. Trolig rammes hundrevis av SAS-avganger i dagene som kommer.

Sliter med leasingselskapene

SAS mener likevel at selskapet har gjort «betydelige fremskritt» med redningsplanen. Selskapet ønsker å omgjøre totalt 20 milliarder i gjeld til aksjer og fremhever at både Norge, Sverige og Danmark er villige til å bidra. SAS skylder 10,5 milliarder kroner til de nordiske landene.

Men selskapet sliter med å få redusert forpliktelsene i leasingavtalene.

«Selskapet har ikke oppnådd innrømmelser fra leasingselskapene om reforhandlede vilkår», erkjenner SAS.

SAS sier at flåten er på 100 fly, de fleste leaset. Selskapet eier bare 20 av flyene selv. Mange leasingkontrakter ligger betydelig over markedsprisen, skriver SAS i søknaden om konkursbeskyttelse. Selskapet har også leasingkontrakter for fly som er overflødige med de ruteplanene SAS har nå.

I søknaden opplyser SAS følgende om sine økonomiske forpliktelser:

  • Selskapet betaler 33,5 millioner dollar i måneden for leasingkontrakter
  • SAS har totale leasingforpliktelser på 1,53 milliarder dollar
  • Selskapet har utestående flyfinansiering på 960 millioner dollar
  • SAS har inngått kontrakter om å kjøpe 32 nye fly for totalt 1,8 milliarder dollar innen 2025
Aksjeanalysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank.

– Det største hinderet

Aksjeanalysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank har fulgt flybransjen lenge. Han peker på forhandlingene med leasingselskapene som spesielt krevende.

– Fra starten av så leasingselskapene ut til å være det største hinderet blant kreditorene, sier Pedersen til E24.

– Selv om SAS betaler over markedspris, er jeg ikke sikker på at leasingselskapene ønsker eller kan senke prisen til et nivå under dagens markedspriser. Og det er trolig det SAS ønsker. Men det gir ikke noen mening for leasingselskapene hvis de kan leie ut flyene til høyere pris i markedet enn det SAS ønsker å betale, sier han.

Han mener det er vanskelig å si om prosessen vil ende med at leasingselskapene tar tilbake flyene og leier dem ut til andre selskaper.

– Det er én mulighet. Det ville halvere SAS. Det er definitivt ikke det SAS ønsker. Det vil bli mye forhandling mellom SAS og leasingselskapene for å finne ut av dette, sier han.

– Kan SAS måtte gi fra seg alle disse flyene?

– Det er et spørsmål det er umulig å svare på. Alt er opp til forhandlingene. Alt kan skje. Forhåpentlig blir ikke det utgangen, men i verste fall, hvis SAS ikke kan bli enig med leasingselskapene og trenger å redusere gjelden, kan det være en mulighet. Jeg vet ikke hva de må betale for det – å gi flyene tilbake til leasingselskapene, sier Pedersen.

I dialog med investorer

SAS tror at selskapet vil klare å sikre kortsiktig finansiering til å holde det gående gjennom krisen. Selskapet melder om betydelig interesse for å skyte inn kapital.

Selskapet sier at det er i langt fremskredne samtaler med potensielle utlånere om å sikre brofinansiering (debtor-in-posession) for å holde selskapet gående gjennom restruktureringen og gjennomføringen av redningsplanen SAS Forward.

«Selskapet tror at det vil sikre bindende finansielle forpliktelser i de kommende ukene», skriver SAS i søknaden.

SAS skylder store penger til norske Avinor og Widerøe

– En helt annen situasjon

Jacob Pedersen i Sydbank forklarer at SAS står i en annen situasjon enn det konkurrenten Norwegian gjorde da de gjennomførte sin restrukturering under koronakrisen.

– Da Norwegian gikk gjennom examinership (en form for konkursbeskyttelse, red.anm.) for et års tid siden, var det på et tidspunkt da alle fly var parkert. Da var forhandlingene relativt enkle, sier Pedersen.

– Nå er SAS i en helt annen situasjon. Alle der ute skriker etter fly. Samtidig prøver SAS å si til leasingselskapene at de ikke vil betale leasingkostnadene i kontraktene de har inngått. Leasingselskapene kan like gjerne si at hvis dere ikke vil betale, så tar vi dem tilbake og leaser dem til andre flyselskaper, sier han.

Ikke enig med fagforeningene

SAS omtaler også forhandlingene med fagforeningene om kostnadskutt i søknaden om konkursbeskyttelse.

«Selskapet har ikke lyktes å inngå avtaler med arbeidsstyrken om å kutte kostnadene for arbeidskraft», konstaterer selskapet.

Selv om SAS ikke har klart å bli enig med de ansatte og leasingselskapene, tror det likevel at en restrukturering under amerikansk konkursbeskyttelse kan bidra til å løse selskapets utfordringer.

SAS håper prosessen kan redusere selskapets gjeldsforpliktelser, tilpasse flåten til situasjonen og sikre ny kapital som kan bidra til å gjøre selskapet konkurransedyktig.

Selskapet ønsker å kutte kostnadene med 7,5 milliarder svenske kroner. Av dette er 1,2 milliarder knyttet til kollektivavtalene med de ansatte, og av dette igjen er 800 millioner kroner knyttet til pilotene.

– Det som er på bordet nå, slik jeg ser det, er store kutt, men ikke så store som SAS-ledelsen trenger. De har operert med et tall på 800 millioner. Etter det vi hører, startet de på 450 millioner, og de kan være på vei mot 600 eller 700 millioner, sier Pedersen.

Ifølge Parat-foreningen SAS Norge Flygerforening har pilotene tilbudt SAS kostnadskutt på 600 millioner i form av lønn og økt arbeidstid.

SAS varsler «radikal forvandling»: Skal kutte milliarder og hente pengerSverige sier nei til å spytte nye penger inn i SASDanskene åpner for økt eierandel i SASRegjeringen sier nei til å skyte inn nye penger i SAS, men åpner for å gjøre gjeld til aksjer
Publisert: