Venstre-Melby coronautfordrer Vedum: – Nå må dere levere

Venstre-leder Guri Melby sier at det norske folk vil føle seg lurt hvis regjeringen nå ikke gjenåpner.

ERNA-LINE: Venstre-leder og tidligere kunnskap- og integreringsminister Guri Melby sier hun tror hun hadde fått en telefon fra sin statsminister, Erna Solberg, hvis hun som statsråd hadde sagt det finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa i helgen.
Publisert: Publisert:

– Med de klare signalene om lettelser i coronatiltakene som har kommet fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum, så vil folk føle seg lurt hvis de opplever at regjeringen ikke leverer fredag, sier Melby og legger til:

– Tiltakstrøttheten hos folk er stor. Når du hører slike signaler som Vedum gir, får du håp om at det letter. Hvis det da ikke kommer reelle lettelser, da gjør det noe med deg. Da blir folk enda mer lei og du mister enda mer oppslutning om smitteverntiltakene.

Søndag skapte det store overskrifter da finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i forbindelse med et møte med utelivsaktører i Trysil, sa følgende:

– Dersom det ikke kommer tunge faglige råd som fraråder det, så må vi lempe på skjenkestoppen denne uken. Normalen må være å ha et så åpent samfunn som mulig. Målet er åpne kraner, sa Vedum til Dagbladet.

NTB skrev straks at Vedum vil oppheve den nasjonale skjenkestoppen.

– Burde latt være

Hun sier Vedum nå er forpliktet til å levere.

– Tusenvis av mennesker i utelivet må i disse dager ta beslutninger som påvirker de ansattes jobber videre, og om mulig overlevelse for hele virksomheten. At du da tenker høyt om hva som blir smitteverntiltakene fremover, er skummelt, fordi det skaper forventninger.

Hun sier alt som blir sagt, blir tolket – og at Vedum burde latt være.

– Det er ikke det han direkte sier som er det alvorlige. Alle vet og er enige i at skjenkestoppen vil bli fjernet hvis sterke tunge råd tilsier det. Men når landets finansminister sier slikt, blir det tolket som om det kommer lettelser.

– Han kan si det som Sp-leder, ikke som finansminister?

– Han representerer regjeringen og jeg og de fleste tolker det han sier som regjeringens politikk.

KREVER LOKAL MAKT: Guri Melby er veldig klar på at kommunene bør overta vurderingen av skole og skjenking.

Hun mener det er dårlig krisehåndtering.

– Nå er det snakk om fire dager før det kommer nye tiltak. Det er helt unødvendig å si noe slikt nå. Det skaper uro.

Hun sier utelivseiere selvfølgelig vil forberede seg.

– Det kan føre til at de som eier utesteder tvinges til å ta en del feil beslutninger, fordi de vil være forberedt om på åpne raskest mulig. Det gjelder vurderinger av om de skal ha folk tilbake på jobb, innkjøp av mat og alkohol.

– Telefon fra Erna

Melby sier hun ser at Støre delvis støtter opp om Vedum, men at han er litt mer forsiktig i sine formuleringer.

– Regjeringen er i en veldig vanskelig situasjon. Da er det viktig å stå sammen som lag.

– Hva hadde skjedd hvis du hadde sagt det samme da du var Venstre-leder i Solberg-regjeringen?

– Jeg er ganske sikker på at jeg hadde fått en telefon fra Erna Solberg.

– Det kan ha vært forhåndsklarert med statsministeren?

– Signalene gir uansett uro og det er ingen grunn til at finansministeren skal uttale seg i en slik sak nå.

Hun sier at det er først denne uken vi får bedre grunnlag for å se hva som skjedde da folk kom tilbake på jobb og til undervisning etter nyttår.

Bare ti av 10 500 var positive

Melby sier coronatiltak uansett bør over på lokale hender.

– Det er mye bedre at avgjørelsene tas lokalt, i stedet for sentralt, sier hun og viser til partikollega Alfred Bjørlo.

– Han har samlet tall for sine nabokommuner vestpå når det gjelder testing av barn. Det viste at rundt 10.500 var testet og bare ti var positive. Da er det liten grunn til å holde på med digital undervisning, sier hun.

Her er oversikten:

Melby legger til:

– Vi mener at tiltakene både innen skole og det som dreier seg om skjenking, bør gjøres lokalt fremover.

STATSSEKRETÆR: Lars Vangen og Trygve Slagsvold Vedum.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) svarer på vegne av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Vi viser til intervjuet Vedum ga til Dagbladet, sier Vangen til VG.

I intervjuet sier Vedum at det må tungtveiende faglige råd til for å opprettholde skjenkeforbudet nasjonalt og at målet er åpne kraner.

– Slik jeg skjønner det, er ikke Melby uenig i noe av det han sa og jeg ønsker ikke å kommentere kritikken ytterligere, sier han.

Publisert: