Høyesterett opphever frifinnelsen av tidligere Pareto-megler

Saken mot den tidligere Pareto-megleren skal behandles på nytt, etter at Høyesterett opphever lagmannsrettens dom.

En tidligere Pareto-megler ble i Oslo tingrett dømt for grovt bedrageri av kunder, men ble frifunnet av en splittet lagmannsrett.
Publisert Publisert

En tidligere Pareto-megler ble i Oslo tingrett dømt for grovt bedrageri av kunder, men ble frifunnet av en splittet lagmannsrett. Nå opphever Høyesterett lagmannsrettens dom.

Høyesterett kom til at Borgarting lagmannsrett brukte loven feil i sin vurdering av skyldkravet da domstolen konkluderte med at megleren ikke hadde tilstrekkelig kunnskap til å domfelles. Saken blir dermed sendt tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

Saken gjelder medvirkning til grovt bedrageri og markedsmanipulasjon i forbindelse med at et russisk konsern i 2010 kjøpte opp gruveselskapet Crew Gold, som var notert på Oslo Børs.

Da megleren ble frifunnet i lagmannsretten var ikke alle dommerne enige i avgjørelsen, men flertallet – fire av syv, stemte for frifinnelse.

Lagmannsrettens flertall fant det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at eksmegleren innså at det var det russiske selskapet som var den reelle aksjekjøperen.

I Høyesteretts sammendrag av avgjørelsen står det at lagmannsrettens flertall bygde frifinnelsen av ham på at det ikke var bevist at han hadde tilstrekkelig kunnskap om hvem som var den reelle kjøperen ved de senere aksjesalgene. Høyesterett kom frem til at flertallet i lagmannsretten hadde anvendt reglene om tiltaltes kunnskap – skyldkravene – på en uriktig måte.

Dagens Næringsliv omtalte saken først.

Alle de tre som har vært tiltalt i saken nektet straffskyld.

Eksmegler frifunnet i bedragerisak
Publisert