Kjøligere for Rieber Skinn

Omsetningen økte i fjor, men resultatet ble redusert med tolv millioner kroner. Økte råvarepriser på selskinn spiste opp mye av inntektene.