Røkke i alle roller

Han er både konstruktør, leverandør og kunde. Onsdag var Kjell Inge Røkke på Stord og såg på den nyaste boreriggen sin.