Enighet i jordbruksoppgjøret

Et døgn på overtid ble staten og bondeorganisasjonene enige om en ny jordbruksavtale. Avtalen satser på ungdom og gir hver enkelt bonde økte inntektsmuligheter på om lag 28.000 kroner.