Spår moderat prisøkning i 2012

— Boligprisene opp 4-6 prosent i år.Og leieprisene vil presses høyere, tror eiendomsmeglerbransjen.