— Dette betyr enormt mye for Nord-Norge. Etter dette har Barentshavet rykket opp fra førstedivisjon til eliteserien. Dette er gigantfunn, og mer vil det være. Så dette vil bety mye for Hammerfest, Nord-Norge og resten av landet, sier Hammerfest-ordfører Alf E. Jacobsen til NTB etter at Statoil mandag annonserte et funn på Havis som er like stort som Skrugard.

Blir bygd ut

Statoil har tidligere annonsert at Skrugard alene kvalifiserer for egen feltutbygging. Med Havis i tillegg blir utbyggingen mer robust, og selskapet karakteriserer Barentshavet som et kjerneområde på norsk sokkel.

— Dette betyr mye for Statoil og skaper optimisme på norsk sokkel. Dette er strategisk viktig for Nord-Norge og betyr mye for

landsdelen i form av arbeidsplasser og investeringer, sier konsernsjef Helge Lund i Statoil, til NTB.Han har tidligere varslet en rekordrask utbygging av Skrugard. Når Havis nå etter all sannsynlighet blir satt i sammenheng med Skrugard, øker det optimismen i Nord for omfattende industriutvikling.

— Det finnes mer

— Vi har ikke opplevd lignende siden Snøhvit ble oppdaget på 80-tallet, sier Arvid Jensen som er styreleder i leverandørsammenslutningen Petro Arctic

De første anslagene på Havis, som ligger 7 kilometer sørvest for Skrugard, lyder på 200-300 millioner fat olje. Statoil er operatør for utvinningstillatelsen PL532 med en eierandel på 50 prosent. Partnere er Eni Norge AS med 30 prosent og Petoro AS med 20 prosent

— Når disse to funnene er gjort, kan man nesten si med veldig høy sikkerhet at det finnes mer rundt dette området. I så måte ligger Lundin veldig flott til med sine blokker. Eni er også til stede i en oljeprovins der det ganske sikkert er mye mer, sier Arvid Jensen.

Går etter olje

Han understreker at det er ekstra positivt at det er olje Statoil finner i sine leteboringer nordvest av Hammerfest. Det er olje selskapene ønsker å finne. Gassen som finnes i områder kan gå inn som tilleggsressurser til Melkøya.

— Men det er olje som er bestemmende for hvor selskapene søker blokker. Med disse to funnene på ni måneder er jeg overbevist om at Barentshavet kommer til å bli et stort industriområde som kommer til å vare i hundre år framover. Nå kommer også infrastruktur for olje på plass. Husk at man bare har lett i 3 prosent av Barentshavet, sier Arvid Jensen til NTB.

Ringvirkninger

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, sier det er gledelig at vi gjør nye funn i områder som ikke er like godt utforsket som Nordsjøen og Norskehavet.

— Arbeiderpartiet er opptatt av at nye funn også i årene framover gir arbeidsplasser og positive ringvirkninger. I Trøndelag og Nord-Norge er det potensial for store ringvirkninger fra dagens og framtidens petroleumsvirksomhet, sier Helga Pedersen som også leder programkomiteen i Arbeiderpartiet. (©NTB)