Her er det omdiskuterte brevet

Dette brevet er sendt ut til alle ansatte i Tollpost Globe 1. juni. Tilsvarende brev er sendt til de streikende i Schenker 28. mai.