Statoil får likevel bore i gytefelt

Regjeringen gir Statoil grønt lys til å starte omstridt boring i et viktig gyteområde for tobisfisk i Nordsjøen.

Publisert Publisert

NØKKELART: Tobisen er viktig for økosystemet i Nordsjøen. Statoil får nå lov til å bore i et viktig gyte- og oppvekstområde for fiskearten på Vikingbanken. Foto: Havforskningsinstituttet

  • Atle Andersson
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Havforskere har advart mot boreoperasjonen på Vikingbanken, 118 km vest for Øygarden i Hordaland. Fiskernes organisasjoner og miljøvernere protesterte også da Miljødirektoratet tidligere i høst ga tillatelse til boringen.

Nå har Klima- og miljødepartementet avvist klagen fra flere organisasjoner.

– Dette er hårreisende av departementet. De overser alle tungtveiende argumenter fra dem som kan mest om havet, nemlig Havforskningsinstituttet. Vedtaket strider også med føre-var-prinsippet som norske farvann skal forvaltes etter, sier Fredrik Myhre, seniorrådgiver for fiskeri- og havmiljø i WWF Verdens naturfond.

Sårbart område

Boringen av avgrensningsbrønnen Tune Statfjord skal foregå i et område som er definert som «særlig sårbart og verdifullt» i forvaltningsplanen for Nordsjøen.

Sandbunnsområdet er nemlig et viktig gyte- og oppvekstområde for tobis, som ifølge havforskerne har stor betydning for økosystemet i Nordsjøen.

– Tobisen på Vikingbanken er en nøkkelart i økosystemet og svært viktig mat for andre fiskearter, sjøfugl og sjøpattedyr. Dette er for eksempel noe av det beste den utrydningstruede lundefuglen vet å spise. Lundefugl er en art som trenger hjelp til å bygge seg opp igjen. Da kan man ikke risikere en av dens viktigste matkilder, sier Myhre.

SV reagerer

Fiskeridirektoratet har også frarådet boreaktiviteter i dette området.

– Klima- og miljøministeren velger å overkjøre hensynet til en sårbar bestand av tobis. SV kommer til å fremme forslag om at det ikke skal bores etter olje i de sårbare områdene langs kysten vår. Regjeringen kan ikke fortsette å sette oljeindustriens interesser foran hensynet til de fornybare ressursene i havet vi er avhengige av, uttaler stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) etter vedtaket.

– Liten betydning

I avgjørelsen skriver Klima- og miljødepartementet at «de deler klagernes bekymring for den lave tobisbestanden på Vikingbanken».

Men klagene blir likevel avvist med denne begrunnelsen:

«Departementet slutter seg imidlertid til Miljødirektoratets vurdering om at bidraget til den samlede belastningen fra den omsøkte boringen, både knyttet til fysisk påvirkning av havbunn, regulære utslipp til sjø og risiko for akutt forurensning, er av liten betydning og ikke vil forstyrre tobis i vesentlig grad med de tiltakene som er pålagt og planlagt gjennomført».

Les også

– Du er ekstremt defensiv, Søviknes!

Statoils svar

Det var Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Naturvernforbundet og Bellona som klaget Miljødirektoratets tillatelse inn for departementet.

Statoil har overfor BT fremhevet at selskapet tidligere har drevet boring på Tunefeltet, få kilometer fra den planlagte brønnen. Her viste resultatene at sedimentspredningen fra boringen knapt var sporbar, ifølge selskapet.

Statoil mener tidspunktet for operasjonen og andre tekniske tiltak reduserer risikoen for tobisen på Vikingbanken.

– Ikke føre-var

– Vi kjenner til risikoen og tar fiskerinæringens bekymringer på alvor. Statoil er opptatt av god sameksistens med fiskerne. Det har vi lang og god tradisjon for, og vi kommer til å ha nye møter med næringen i tiden som kommer for å videreføre denne dialogen, sa pressetalsmann Morten Eek til BT 4. oktober i år.

Statoil ønsker å starte boringen i løpet av kort tid, men oppstarten måtte vente inntil klagesaken var avgjort. Formålet er å fastslå om det kan være tilleggsreserver til Tune-feltet som ligger i nærheten, og som dermed kan øke dette feltets levetid. Selve utslippspunktet for boreoperasjonen ligger 300 meter utenfor Vikingbanken.

«Risiko for uopprettelig skade»

Organisasjonene som klaget på boretillatelsen mener det hefter usikkerhet rundt spredningsberegninger og at vedtaket var i strid med føre var-prinsippet i Naturmangfoldloven.

Klima- og miljødepartementet avviser argumentene, og skriver at de støtter Miljødirektoratets vurderinger om mulige konsekvenser av vedtaket.

Les også

– Bølgjer har alltid fasinert meg

Organisasjonene bak klagene hevder at petroleumsaktivitet i området kan medføre «uopprettelig skade» og gå utover fiskerinæringens interesser i området.

Natur og Ungdom er blant miljøorganisasjonene som reagerer på vedtaket.

«Kunnskapsløst»

– Klima- og miljøminister Vidar Helgesen opptrer fullstendig kunnskapsløst. Her gir han blanke i alle miljøfaglige råd og gir Statoil full gass for boring i et sårbart område. Vi er skuffet, sier Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom

Han viser også til at Vikingbanken har vært stengt for fiske de siste årene for å bygge opp igjen tobisbestanden.

– Ved å avvise klagen svikter Klima- og miljødepartementet en sårbar fiskebestand og torpederer arbeidet med å bygge opp en naturressurs vi kan høste av og som kan skape evige og fornybare arbeidsplasser, sier Eiterjord

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Statoil får bore midt i gytefelt

  2. Når det vakre døyr

  3. Grieg er skeptisk til oppdrett på land

  4. Miljøaktivisme og angsten for juriststaten

  1. Oljebransjen
  2. Klima- og miljødepartementet
  3. Equinor
  4. Miljødirektoratet
  5. Klima