Streikende på Sotra vant frem med krav om tariffavtale

De ansatte i fiskebedriften Norse Production har streiket i 34 dager med krav om tariffavtale. Nå vender de tilbake til arbeidet etter å ha vunnet frem.