Tvilsom turbo fra Telenor

Telenor skal komprimere ISDN-data mer effektivt enn tidligere. Det er imidlertid tvilsomt om den gjennomsnittlige surfehastigheten øker vesentlig, siden bilder, grafikk og lyd ofte er komprimert fra før.