Sjømannsmisjonen navigerer på internett

Den Norske Sjømannsmisjonen bygger nettkirke. Kirken blir selvstendig på lik linje med de konvensjonelle sjømannskirkene.