Håp for taletrengte på toget

Snart vil mobiltelefonerande togpassasjerar sleppa dei stadige samtalebrota inn og ut av tunnelar.