Arabiske kvinner minst på nett

Berre seks prosent av alle internettbrukarene i arabarlanda er kvinner. I EU-området er 25 prosent kvinner, medan 38 prosent av brukarane i Latin-Amerika er kvinner.