Ingen refs for tvilsom Amazon-praksis

Nettvarehuset Amazon.com kom antakelig med misvisende uttalelser om sin personvernspraksis, sier amerikanske handelsmyndigheter. Saken får imidlertid neppe etterspill.