Trond Mohn ga bort 465 millioner og tapte 796 millioner på valuta

I tillegg har bergensmilliardæren store papirtap. Tapene er imidlertid sikret med en solid bankbok.

Publisert:

TAR DET IKKE TUNGT: Trond Mohn taper en del på valutaspekulasjon, men tar det ikke så tungt. I fjor ga han bort nesten en halv milliard kroner, og betalte ytterligere 200 millioner kroner i skatt. Foto: Håvard Bjelland

Resultatene til Trond Mohns hovedselskap Meteva AS for 2018 viser at bergensinvestoren gikk på store tap i fjor. Regnskapet viser at han hadde urealiserte valutatap på 1,7 milliarder og resultatførte valutatap på 796 millioner kroner.

– Jeg tar det ikke så tungt, jeg har fortsatt råd til å gå på kafé, sier Mohn til Nettavisen.

Avisen legger til at Mohn er «jævla stolt» over at han delte ut 465 millioner kroner i gaver i 2018. Universitetet i Nord-Norge, Haukeland Universitetssykehus og nye Fana Arena er noen av dem som har mottatt støtte fra Bergens rikeste mann.

Solid egenkapital

Slår man sammen de realiserte og urealiserte tapene til Mohn var valutatapene på 2,5 milliarder kroner i 2018, men som de skriver i årsberetningen er spekulasjonen hans sikret med bankinnskudd på 3,3 milliarder kroner.

Totalt har selskapet en egenkapital på nærmere syv milliarder kroner.

Det var DN som først omtalte resultatet til Meteva AS.

Spekulasjon i valutakurs

Valutatapene er knyttet til såkalte valutaterminkontrakter. Dette er avtaler Mohn inngår med finansinstitusjoner om å kjøpe eller selge et gitt beløp valuta på en gitt dato til en fastsatt kurs. Når kontrakten forfaller, må kontrakten gjøres opp, uavhengig av hva den faktiske kursen er på den dagen.

De realiserte tapene er dermed kontrakter som forfalt i 2018 som Mohn måtte gjøre opp med tap, mens de urealiserte tapene er kontrakter som ennå ikke har forfalt, men tapene som oppføres her er status for disse kontraktene ved årsslutt. Snur valutakursen, kan disse tapene reverseres før kontraktene må gjøres opp.

Fortsatt rik

Dette er ikke første gang investoren har tapt penger på valuta, uten at det har gjort det helt store innhogget i pengebingen i det store bildet.

Bladet Kapital rangerer Mohn som landets 16. rikeste person i 2018, med en anslått formue på elleve milliarder kroner. Verdiene stammer hovedsakelig fra salget av familiebedriften Frank Mohn, som han solgte for 13 milliarder i 2014.

I tillegg til gavene på 465 millioner kroner, er Mohn en av landets største personlige skattytere. I 2017 betalte han nesten 200 millioner kroner i skatt som privatperson.

Publisert: