Konkurransetilsynet: Ølnekt i kiosker og bensinstasjoner gjør drikken dyrere

Konkurransetilsynet vil la kommunene tillate mer ølsalg.

Konkurransetilsynet mener kommunene selv bør få bestemme om øl skal kunne kjøpes på bensinstasjon.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Dagligvarekjedene er i dag skjermet for konkurranse fra kiosker og bensinstasjoner på hele omsetningen av øl. Det tjener ikke forbrukerne, mener Konkurransetilsynet.

– Å la kiosker og bensinstasjoner selge øl vil øke konkurransepresset ytterligere, og det er bra for kundene. Da må dagligvarebutikkene skjerpe seg og gi et bedre tilbud, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Stadig likere utvalg

Sørgard viser til den ferske stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvarebransjen. Der påpekes det at såkalt «bransjeglidning» utfordrer konkurransepolitikken.

– Det handler om at utvalget av produkter hos dagligvarekjedene og bensinstasjoner og kiosker overlapper mer og mer, sier Sørgard.

Mens dagligvarebutikkene har begynt å selge «mat i farten»-produkter, har bensinstasjonene stadig mer dagligvarer.

Samtidig kan en dagligvarebutikk i dag sette opp en bensinpumpe, mens en bensinstasjon ikke kan selge øl.

Sørgard mener ølsalg vil kunne øke bensinstasjonenes relevans i en tid da bensinsalget går ned.

– Det er positivt dersom kommunene på vegne av sine innbyggere kan få velge å tillate dette, sier Sørgard.

Konkurransedirektør Lars Sørgard er positiv til å la kommunene bestemme om bensinstasjoner skal få selge øl.

Virke: – En del kommuner vil si nei

Bransjeorganisasjonen Virke Servicehandel uttalte nylig at det bør være opp til kommunene å bestemme om det skal være ølsalg eller ikke på bensinstasjonene.

– Det er stor variasjon på bensinstasjonene rundt om i landet. En bensinstasjon på E18 er noe helt annet enn en i distriktet, sier leder Iman Winkelman i Virke servicehandel til Aftenposten/E24.

Han sier Virke Servicehandel ikke nødvendigvis ønsker at alle bensinstasjoner skal selge øl.

– Vi forventer at en del kommuner vil si nei til søknadene, og det er helt legitimt, sier Winkelman.

Men han mener det er feil at dagligvarekjeder kan søke om statlig støtte til å utvikle sine varetilbud når bensinstasjoner ikke kan gjøre det samme.

– Ut fra et nærings- og distriktsperspektiv er det uheldig at staten ikke tillater konkurranse på like vilkår.

Actis: – Folkehelsen veier tyngre

I 2018 kunne man kjøpe øl på nærmere 4500 utsalgssteder i Norge.

– Å åpne for at bensinstasjoner skal kunne selge øl, vil øke antall utsalgssteder betraktelig. Med det vil også alkoholens tilgjengelighet øke, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis, Rusfeltets samarbeidsorganisasjon.

Hun påpeker at alkoholomsetning reguleres i alkoholloven, som har som formål å begrense og redusere skader som følge av alkoholbruk.

– Da er det ikke et mål å ha billig alkohol tilgjengelig på flest mulig utsalgssteder, sier Huseby.

Rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis mener ikke konkurranseperspektivet er viktigst i spørsmålet om ølsalg på bensinstasjoner.

Huseby mener folkehelsehensynet må veie tyngre enn nærings- og forbrukerperspektivet i denne saken.

– Konkurransepresset skal blant annet bidra til å holde prisene nede. Alkohol er ikke en vare på lik linje med melk og toalettpapir, sier Huseby.

Hun legger til:

– Vi har forståelse for at det kan være tøft å drive bensinstasjon, men ølsalg kan ikke være en redningsplanke for bensinstasjoner som ikke selger like mye bensin som tidligere.

Bedre totaltilbud

Konkurransedirektør Sørgard sier man i dag ikke kan reklamere for øl, og at øl heller ikke kan selges på tilbud.

– Det er derfor ingen grunn til å frykte at det økte konkurransepresset slår ut i lavere priser på øl, sier Sørgard. Han mener økt konkurranse i stedet vil føre til et bedre totaltilbud.

Sørgard understreker likevel at Konkurransetilsynet har respekt for de alkoholpolitiske motargumentene.

– Her må det selvsagt gjøres en politisk avveining. Men fra et konkurransefaglig ståsted er summen at vi som forbrukere kan tjene på dette, sier Sørgard.

Frp fremmet forslag i mai

Forslag om lettelser i norske alkohollover har lenge vært støttet av Frp.

I stortingsinnstillingen om åpningstider for Vinmonopolet, som ble behandlet i slutten av mai, fremmet partiet igjen forslag om liberalisering av ølsalget.

Blant annet ville partiet «tillate at kommunene kan si ja til søknader om salgsbevilling, også når søknaden kommer fra servicehandelsbedrifter».

Forslaget ble avvist av Stortinget.

Publisert: