Med fire grep fekk dei eit splitter nytt miljøhus

Aud og Terje Eide bygde nytt hus med godt inneklima og lågt miljøavtrykk.