Mangler svar om Tangens interessekonflikter: – Vi vet egentlig ingenting

Norges Bank jobber fortsatt med å avdekke eventuelle interessekonflikter for Nicolai Tangen som leder av Oljefondet. – Vi vet egentlig ingenting, sier professor Guttorm Schjelderup ved NHH.

Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Torsdag fikk offentligheten en mengde nye opplysninger om Nicolai Tangens økonomi, inkludert en oversikt over eierskapet hans i det Caymanøyene-baserte hedgefondet AKO Capital og tilknyttede selskaper.

Det kom i et brev fra Norges Bank med svar på en rekke spørsmål om Tangens ansettelsesprosess. Spørsmålene kom fra sentralbankens tilsynsorgan, Norges Banks representantskap.

Representantskapet spurte blant annet hvordan banken vil unngå interessekonflikter for Tangen når han tar over som leder for Oljefondet etter Yngve Slyngstad i september.

Derfor bruker verdens rikeste skatteparadiser

Norges Bank svarer at dialogen med Tangen om mulige interessekonflikter først startet etter at han hadde fått jobben, og at prosessen fortsatt pågår.

– Fortrolighetshensyn tilsa også at alle praktiske sider med å etablere de nødvendige barrierer måtte gjennomføres etter at beslutningen var offentliggjort, skriver Norges Bank.

– Vi må bare vente

Opplysningene fra Norges Bank gir ikke noe godt svar på Tangens mulige interessekonflikter, ifølge professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Norges Bank svarer egentlig på dette selv. De sier at de er i gang med å identifisere interessekonflikter. Så vi vet egentlig ingenting. Vi må bare vente på svar, sier Schjelderup til E24.

Hovedstyret vil bli orientert om potensielle interessekonflikter og hvordan de kan unngås på et møte 27. mai, to måneder etter at Tangen ble ansatt.

– Norges Bank har gjort en ansettelse uten å avdekke interessekonfliktene, og argumentet er at det skjer av hensyn til fortrolighet. Det tror jeg er en forklaring som ikke holder mål, sier professoren.

Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole.

– Kan det lages vanntette skott som gjør eierskapet hans forsvarlig?

– Vi vet for lite til å kunne fastslå om det er mulig å lage vanntette skott. Det vet vi først når alle mulige interessekonflikter er avklart, sier Schjelderup.

– Vanskelig å etterprøve

Tangen har foreslått å redusere sitt eierskap, men har fortsatt planer om å sitte på store eierandeler i Caymanøyene-baserte AKO Capital. Tax Justice Network Norge synes ikke dette er forenlig med det å lede Oljefondet.

– Vi synes ikke det. Bare det at man er etablert i skatteparadis gjør det vanskelig å etterprøve informasjonen man gir. Det problemet vil fortsette også med den nye strukturen, sier leder i Tax Justice Network Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen, til E24.

– Vi er ikke beroliget, og hadde ventet at Norges Bank skulle ta disse problemstillingene mer på alvor. Tvert imot ser det ut til at Tangen har alle intensjoner om å fortsette den aggressive skatteplanleggingen sin, sier Jacobsen.

Oljefondet stiller selv krav til selskaper om at de bør forklare offentlig hvorfor de har penger i områder med lav skatt eller skatteparadiser.

«Vi forventer at selskaper er beredt til offentlig å klargjøre de forretningsmessige begrunnelsene for tilstedeværelse i såkalt lukkede jurisdiksjoner, og i lavskatteområder der de lokale operasjonene synes små sammenlignet med den økonomiske verdiskapingen de tilskrives», skrev Oljefondet i et brev til Finansdepartementet i 2018.

Her ligger offshorebåtene og venter på oppdrag

Forlater ikke Caymanøyene helt

I brevet fra Norges Bank kommer det frem at Nicolai Tangen fortsatt ønsker å eie betydelige eiendeler i AKO Capital.

Norges Bank ser ikke ut til å ha stilt noen krav om at den nye sjefen for Oljefondet skal trekke seg helt ut av AKO Capital.

Norges Bank legger til grunn «at Nicolai Tangen har investert sin formue på en måte som er i tråd med norsk lov, at han etterlever norsk skattelovgivning og at dette er etterprøvbart».

– Norges Bank legger bare til grunn at Tangen har investert formuen sin i tråd med norsk lov, og at norske avtaler med Jersey og Caymanøyene gir godt nok grunnlag til å etterprøve at dette er tilfelle, sier Jacobsen.

– Vi er langt fra beroliget av det Norges Bank har lagt frem så langt, sier hun.

Tangen vil redusere eierskapet

Tangen eier i dag rundt 78 prosent av hedgefondet AKO Capital. Det direkte eierskapet hans er på 69,34 prosent, men dette skal reduseres til under 50 prosent, ifølge opplysninger som kommer frem i Norges Banks brev torsdag.

Tangen vil overføre sitt direkte eierskap til et nyopprettet engelskregistrert selskap, DSHN Philantrophy LLP («DSHN»), som han eier 100 prosent.

Ifølge Norges Bank skal Tangen sette bort forvaltningen av aksjene og utøvelsen av stemmeretten mens han er sjef for Oljefondet.

Sentralbanken sier også at Tangen ikke vil sitte i styret eller på annen måte være involvert i forvaltningen eller styringen av DSHN Philantrophy. Men forhandlingene om dette er ikke avsluttet.

– Dette arbeidet pågår, skriver Norges Bank.

Les også

Skrev bok om Tangens AKO Capital: – Et utmerket valg

Tangen kjøper ut Jersey-trust

Norges Bank sier at en trust Tangen opprettet på Jersey i 2002, skal avvikles. Trustens indirekte eierskap i AKO Capital gjennom selskapet AKO Capital (Jersey) Limited vil imidlertid bli solgt til Tangen personlig til markedsverdi.

AKO Capital (Jersey) Limited er heleier av to andre selskaper i Tangens konglomerat av selskaper, og er indirekte eier i hedgefondet AKO Capital.

Ifølge Tangens britiske advokatfirma vil dette eierskapet bli overført til selskapet Gabler, og forvaltes via en klientkonto hos DNB. Tangen skal etter planen være passiv eier i dette selskapet så lenge han er sjef for Oljefondet.

– Det er omfattende bruk av skatteparadiser også i den foreslåtte nye virksomhetsstrukturen som Tangen foreslår, sier Jacobsen i Tax Justice Network.

– Med disse strukturene er det bortimot umulig å ettergå informasjonen han gir. Det vi hadde forventet var at han skulle omstrukturere seg slik at selskapene og strukturene havnet i åpnere land. Tangen kunne eid fondsandelene i et norsk selskap og vært skattepliktig her, sier hun.

Publisert: