Kuttet tusen ansatte, tjente syv millioner

Odfjell Drilling gikk med halvannen milliard i underskudd i 2015. Toppsjefen Simen Lieungh tjente 7,2 millioner kroner.

Publisert Publisert

GOD LØNN: Administrerende direktør i Odfjell Drilling, Simen Lieungh, tjente 7,2 millioner kroner i fjor. Av dette var om lag to millioner bonus. Foto: Paul S. Amundsen

– Lønnen til toppsjefen er offentlig informasjon, og den står omtalt i årsberetningen vår. Ut over det har vi ingen kommentar, sier Erik Knudsen, pressetalsmann i Odfell Drilling.

Han bekrefter at selskapet fortsatt er i en vanskelig situasjon, selv om de i august klarte å reforhandle lånene de hadde til forfall i høst.

– Det er vanskelig å si når det snur, sier han.

Siden oljeprisen begynte å falle i 2014, har selskapet sagt opp mer enn 1000 ansatte på verdensbasis.

Ifølge Knudsen er de i dag om lag 2000 ansatte i selskapet.

Fem millioner ned i lønn

Konsernsjef i det børsnoterte selskapet, Simen Lieungh, har tidligere snakket om hvor tøft det er å stå i nedbemanningsprosesser.

– Etter å ha bygget opp en organisasjon må du rett og slett begynne å ta ut de samme menneskene du har ansatt og trent opp. Det er tøft. Den dagen du liker det, må du gå til psykolog, uttalte han til Sysla i april.

Selv har han også sett sin egen lønn krympe. I 2013 hadde han en skatteliknet inntekt på 12,4 millioner kroner.

I kriseåret 2015 – et år selskapet leverte et underskudd før skatt på mer enn 1,5 milliarder kroner – er han oppført med 7,2 millioner kroner i inntekt.

– Bonus i gode og dårlige tider

I årsberetningen til selskapet går det frem at av lønnsutbetalingen til Lieungh, utgjør om lag to millioner kroner bonus.

Forbundsleder i Energi Industri, Leif Sande, organiserer en rekke ansatte både i Odfjell Drilling, og andre selskaper på norsk sokkel. Han er oppgitt over likningstallene.

– I gode tider skal de ha bonus for å tjene penger, i dårlige skal de ha bonus for å kutte kostnader, sier han.

Han medgir at det er formildende at Lieungh selv har vært med på å ta kutt i egen lønn, men synes likevel nivået er høyt.

– De vil redusere lønnsnivået vårt, men selv er de på et veldig høyt nivå. Det er ikke samsvar mellom liv og lære.

Tjente seks millioner på fem måneder

Men det er ikke bare toppsjefen i Odfjell Drilling som har kuttet seg til høye lønnsutbetalinger.

I det børsnoterte rederiet og tankterminalselskapet Odfjell SE, tiltrådte Kristian Verner Mørch som ny administrerende direktør i august 2015.

Selskapet har vært gjennom en rekke tunge år, og målet for 2015 var å kutte 100 millioner dollar i kostnader og 85 årsverk i Bergen.

I tillegg bestemte selskapet at de skulle redusere antall norske sjøoffiserer.

Da Mørch startet i jobben var prosessen allerede i gang, men han er likevel oppført med solide 6,4 millioner i inntekt i 2015. Dette er altså lønnen fra august til desember. Før dette var han bosatt i Danmark.

I årsberetningen fremgår det at av den utbetalte lønnen hans, var 445.000 dollar – i underkant av fire millioner kroner – bonus.

– Ble frikjøpt

Finansdirektør i selskapet, Terje Iversen, understreker imidlertid at denne bonusutbetalingen ikke hovedsakelig handlet om jobben han gjorde i Odfjell i 2015.

– Mørch ble frikjøpt fra en stilling han hadde som administrerende direktør i et dansk rederi, og samtidig også frikjøpt fra en del bonusordninger han hadde der. Det meste av det som er oppført som bonus knytter seg til dette, sier han.

Han legger samtidig til at selskapet nådde målet om en kostnadsreduksjon på 100 millioner dollar i 2015, og at alle landsansatte var inkludert i en bonusordning om dette målet ble nådd.

– En del av bonusen hans knytter seg nok til dette, sier Iversen.

Overgitte sjøoffiserer

Norsk sjøoffisersforbund liker ikke at det utbetales bonus for å kutte, verken i Odfjell eller i andre rederier. Medlemmene i forbundet opplever utrygge tider både i store redereier, og i offshore.

– Vi har vært inne i en tid hvor man samlet har forsøkt å bære byrden. Enten med lønnsreduksjon, eller lavere arbeidstid. Hvis ledere ikke tar del i dette, vil det ikke gå, sier forbundsleder Hans Sande.

Han mener det er problematisk hvis ledere som kutter norsk maritim kompetanse belønnes med høye lønninger og bonus.

DOF direktøren halverte lønnen

Supplyrederiene er noen av selskapene som er blitt hardest rammet av oljenedturen. Av disse er DOF kanskje det mest kjente.

I august ble det kjent at alle landansatte hadde gått med på lønnsreduksjon.

Hans Sande i Sjøoffisersforbundet mener prosessene i offshorerederiene har vært gode.

– I offshorerederiene på Vestlandet er det ofte svært nære relasjoner mellom eierne og de ansatte, sier han.

Mons Aase, administrerende direktør i DOF, hadde i 2015 en skatteliknet inntekt på 4,5 millioner kroner, ned fra 10,5 millioner de to foregående årene.

Publisert